Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of the Models for Life Cycle Assesssment of the Building and Building Products

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, ss.59-64, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

An examination and evaluation of YTU library and documentation building in terms of building biology

BUILDING AND ENVIRONMENT, cilt.41, sa.8, ss.1079-1098, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yapının Kullanım Sürecinde Oluşacak Yapısal Atıkları Tasarım Sürecinde Önlemeye Azaltmaya Yönelik Yaklaşımlar

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.6, ss.79-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Biçim - Biçem ve Pencere

YAPI, sa.152, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çevreci Tasarım ve C2C Yaklaşımı

Çevre-Tasarım Kongresi 2013, 01 Aralık 2013, ss.134

Yapı Ürünleri ve Kakosmi

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 01 Kasım 2012, cilt.1, ss.163-173

An Examination of Building Ventilation Methods in Terms of Environment and Natural Ventilation

Ecological Agenda International Conference on New Perspectives in Eco-Technologies and Eco-Economy, 01 Mayıs 2010

Yapı Dışından Kaynaklanan Yapı İçi Hava Kirleticilerinin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi

Tüm Politikalarda Sağlık ve Sağlık Alanında Eşitlik, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 01 Ekim 2009

İç Mekan Boyalarının İnsan Sağlığına Etkisi

4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 01 Kasım 2008

Yapı Ürünlerindeki Liflerin İnsan Sağlığı Açısından İrdelenmesi

4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 01 Kasım 2008

A Systematic Approach to Solve Building Biology Related Problems

Healthy Buildings / IAQ'97 Global Issues and Regional Solutions ASHRAE Annual Conference on Healthy Buildings, 01 Ekim 2007

Yapı Ürünlerindeki Formaldehitin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi

3.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2006, ss.430-438

A Model for Life Cycle Assessment of Building Products

Healthy Buildings Creating a Healthy Indoor Environment for People, 01 Haziran 2006

Yapı Ürünleri ve Çevre Etkileşimi - Çevre Etiketi

Eko Teknolojiler ve Ekolojik Yerleşimler, 01 Kasım 2005

Health Effects of Earthen Building Products

First International Conference Living in Earthen Cities - Kerpic '05, 01 Temmuz 2005

Yapı Ürünlerindeki Radonun Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi

2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 01 Ekim 2004

Üniversite Kütüphanelerinin Tasarımında Çevresel Etmenler

21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu, 01 Ekim 1998

Mimarlık Eğitimi ve Yapı Biyolojisi

Mimarlık Fakültesi Eğitim Semineri, 01 Haziran 1998

Yapı Biyolojisi, Mimarlık ve Çevre Hekimliği

I. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, 01 Aralık 1997

Yapı Biyolojisi: Kavram ve Kapsam

Sağlıklı Kentler ve İnşaat Mühendisliği Sempozyumu, 01 Ekim 1995

Yapıların İç ve Dış Çevresinin Yapı Biyolojisi Açısından İrdelenmesi

Sağlıklı Kentler ve İnşaat Mühendisliği Sempozyumu, 01 Ekim 1995

Yapı Ürünlerinin Seçiminde Çevresel Etmenlerin Önemi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Sempozyumu, 01 Nisan 1994

Yapı Ürünleri Denetim ve Bilişim Sistemi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 15. Yıl Sempozyumu, 01 Nisan 1994

Kitap & Kitap Bölümleri