Paylaşımlar ve Duyurular

Devamsızlık Listeleri

Derse devam koşullarını sağlayamayan ekteki listede yer alan öğrencilerin geçerli mazeretlerini belirten belgelerini en kısa sürede baysal@yildiz.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde dönem sonu notları F0 olarak sisteme girilecektir. 

Nonattendance Lists for 2019 Spring Term.pdf

Mazeret Sınavları

Mazeret sınavları programı aşağıdaki gibidir. Sınavlara 1.  vize konuları dahildir. (CHP için Lecture 1-3 / SHEM için Lecture 1-5)

Bileşik Isı ve Güç (CHP)                   --------> 17.05.2019 , 10:00, C-150

Akıllı Ev ev Enerji Yönetimi (SHEM) --------> 17.05.2019 , 14:00, C-330

Smart Home & Energy Management-Lecture9
Smart Home & Energy Management-Lecture8
Combined Heat and Power - Lecture7
Smart Home & Energy Management-Lecture7
Algorithms and Programming Homework Data File (Updated)

Please find the attachment data file required for the questions 5, 7 and 9.

Lake_Powell.mat

Algorithms and Programming Homework

Please find the attached file for homework. Each student is expected to solve the questions, which are listed in table on tje last page, individually (not in group). Otherwise, all assignments that are similar will be considered as zero. M.file (script) files will be sent to baysal@yildiz.edu.tr until May 2 midnight. Please name the file as the following format. Good luck everyone.

question number_StdID.m
e.g. Q3-Q4_1612000.m

HW_2019_fall.pdf

Combined Heat and Power - Lecture6
Smart Home & Energy Management-Lecture6 (Updated)
Combined Heat and Power - Lecture5
Combined Heat and Power - Lecture4

Lecture 4

Lecture_4.pdf

Smart Home & Energy Management-Lecture5
Smart Home & Energy Management-Lecture4

Lecture 4

Lecture_4.pdf

Combined Heat and Power - Lecture3

Lecture 3

Lecture_3.pdf

Combined Heat and Power - Lecture2
Combined Heat and Power - Term Project

Bileşik Isı ve Güç (Combined Heat & Power) dersi kapsamında dönem projesi hazırlanacaktır. Projeler bireysel hazırlanmayıp, üç veya en fazla dört kişilik gruplar halinde yapılabilir. Proje kapsamında, 8 Mart tarihinde gerçekleştirilen seminer dersinde ayrıntıları anlatılan, belirlenecek herhangi bir tesise ait kojenerasyon sistemi fizibilte çalışması gerçekleştirilecek. Söz konusu fizibilte için Matlab (veya diğer programlama dilleri kullanılarak) bir algoritma hazırlanacak. Aynı zamanda elde edilen bulguları ile bir rapor (İngilizce) hazırlanacaktır. Proje kapsamında hazırlanacak algoritma dosyası ve rapor (word, pages vb. ortamda olabilir) en geç  5 Mayıs 2019 Pazar gecesine kadar baysal@yildiz.edu.tr adresine gonderilmelidir.  Seminer dersinde anlatılan hastane örneğine ait tablo ekte yer almaktadır. İyi çalışmalar.

x_hastanesi_tasarruf_analizi_2x1200kW_mar_2018_rev00_ısı_oncelikli.pdf

Smart Home & Energy Management - Term Project

Akıllı Ev & Enerji Yönetimi (Smart Home & Energy Management) dersi kapsamında dönem projesi hazırlanacaktır. Söz konusu projeler ile ilgili yapılacaklar listesi ekte verilmiştir. Projeler bireysel hazırlanmayıp, üç veya en fazla dört kişilik gruplar halinde yapılabilir. Gündüz ve gece grubundaki öğrenciler birbirleri ile grup oluşturamazlar. Proje kapsamında hazırlanacak algoritma dosyası (matlab veya diğer programlama dilleri kullanılarak) ve rapor (word, pages vb. ortamda olabilir, İngilizce) en geç  5 Mayıs 2019 Pazar gecesine kadar baysal@yildiz.edu.tr adresine gonderilmelidir. İyi çalışmalar.

Todo_List_Term_Project.pdf

Smart Home & Energy Management - Term Project-Matlab File/Data Links

Dönem projesi konusu ile ilgili örnek bir Matlab dosyası ekte yer almakta. Söz konusu dosya çok basit olup, sadece fikir vermesi açısından yararlanılabilir.

Rüzgar ve güneş verilerinin alınabileceği web adresleri aşağıda yer almaktadır.

https://www.nrel.gov/grid/solar-resource/renewable-resource-data.html

https://midcdmz.nrel.gov/ecsu/

Matlab_Example.pdf

Smart Home & Energy Management-Lecture3

Lecture 3

Lecture_2.pdf

Algorithms and Programming - Lecture Note
Term Project Seminar for Combined Heat & Power

A seminar on how to prepare the projects for term homework intended for Combined Heat & Power course will be held on Friday, March 8th at 9:30  at the Conference Hall of the Faculty of Electrical and Electronics Engineering, and all friends are strongly encouraged to attend.

 

Bileşik Isı ve Enerji dersine yönelik dönem ödevi için projelerin nasıl hazırlanacağına ilişkin seminer, 8 Mart Cuma günü saat 9: 30'da Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olup, tüm arkadaşların katılması önemle rica olunur.

Smart Home & Energy Management-Lecture2

Lecture 2

Lecture_2.pdf

Combined Heat and Power - Lecture1
Smart Home & Energy Management-Lecture1

Lecture 1

Lecture_1.pdf

Combined Heat and Power - Course Details

Details of the class can be found in the attachment.

Combined Heat and Power_Details.pdf

Smart Home & Energy Management - Course Details

Details of the class can be found in the attachment.

Smart Home & Energy Management_Details.pdf

Algorithms and Programming - Course Details

Details of the class can be found in the attachment.

Algorithms and Programming_details.pdf