Duyurular & Dokümanlar

Combined Heat and Power - Lecture6
Ders Notu
14.05.2020
Combined Heat and Power - Lecture8
Ders Notu
14.05.2020
Combined Heat and Power - Lecture7
Ders Notu
14.05.2020
Combined Heat & Power Term Project Extension of Deadline
Duyuru
27.04.2020

Dear Students,

Deadline for the delivery of CH&P term project has been extended until May 8th, Friday.

Algorithms and Programming Homework
Ödev
21.04.2020

Please find the attached file for homework. Each student is expected to solve the questions, which are listed in table on tje last page, individually (not in group). Otherwise, all assignments that are similar will be considered as zero. M.file (script) files will be sent to baysal@yildiz.edu.tr until May 3 midnight. Please name the file as the following format. Good luck everyone.

question number_StdID.m
e.g. Q3-Q4_1612000.m

HW_2020.pdf Creative Commons License

Data for Algorithms and Programming HW
Ödev
21.04.2020

If your question needs data lake_powell.dat, use the attached file.

LAKE_POWELL.DAT.zip Creative Commons License

Combined Heat and Power - Lecture5
Ders Notu
9.04.2020
Combined Heat and Power - Lecture4
Ders Notu
2.04.2020
Combined Heat and Power - Lecture3
Ders Notu
12.03.2020
Combined Heat and Power - Term Project
Ödev
1.03.2020

Bileşik Isı ve Güç (Combined Heat & Power) dersi kapsamında dönem projesi hazırlanacaktır. Projeler bireysel hazırlanmayıp, üç veya en fazla dört kişilik gruplar halinde yapılabilir. Proje kapsamında, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilen seminer dersinde ayrıntıları anlatılan, belirlenecek herhangi bir tesise ait kojenerasyon sistemi fizibilite çalışması gerçekleştirilecek. Söz konusu fizibilite için Excel ortamında hesaplamaları fonksiyon özelliği kullanarak gerçekleştiren bir tablo hazırlanacaktır. İlgili hesaplamalar için Matlab veya diğer programlama dilleri kullanılarak bir algoritma hazırlanması durumunda ilave 20 puan verilecektir. Aynı zamanda elde edilen bulgular ile bir rapor (İngilizce olarak) hazırlanacaktır. Proje kapsamında hazırlanacak Excel dosyası (veya algoritma dosyası) ve rapor (word, pages vb. ortamda olabilir) en geç  3 Mayıs 2020 Pazar gecesine kadar baysal@yildiz.edu.tr adresine gönderilmelidir.  Seminer dersinde anlatılan sunum ile hastane örneğine ait tablo ekte yer almaktadır. İyi çalışmalar.

CHP_Seminar.zip Creative Commons License

Combined Heat and Power - Lecture2
Ders Notu
28.02.2020
Bileşik Isı & Güç Seminer Dersi
Duyuru
19.02.2020

Bileşik Isı &Güç  dersi kapsamında yapılacak dönem projesi ödevine yönelik, söz konusu projelerin nasıl hazırlanacağı ile ilgili seminer dersi 21 Şubat 2020 Cuma günü saat 9:30'da Elektrik-Elektronik Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilecek olup, öğrencilerin seminere katılımları önem arz etmektedir. 


A seminar on how to prepare the projects for term homework intended for Combined Heat & Power course will be held on Friday, February 21st at 9:30 am at the Conference Hall of the Faculty of Electrical and Electronics Engineering, and all students are strongly encouraged to attend.

Algorithms and Programming - Course Details
Duyuru
17.02.2020

Details of the class can be found in the attachment.

Algorithms and Programming_details.....pdf Creative Commons License

Combined Heat and Power - Lecture1
Ders Notu
17.02.2020
Combined Heat and Power - Course Details
Duyuru
17.02.2020

Details of the class can be found in the attachment.

Combined Heat and Power_Details.pdf Creative Commons License