Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • VOLAN VE LİTYUM-İYON BATARYA ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMLERİNİN KIYASLANMASI VE HİBRİD ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİNİN FARKLI YÜK PROFİLLERİ ÜZERİNDE PERFORMANS ANALİZİ

  Baysal M. (Danışman)

  İ.Cem(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Smart Distribution Protection without Voltage Transformer

  Baysal M. (Danışman)

  F.ALPASLAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • SHORT-TERM LOAD FORECASTING FOR MICROGRIDS BASED ON FUZZY LOGIC

  Baysal M.

  J.Tapiwa(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Power management strategy of stand-alone microgrid with hydrogen fuel cell and renewable sources

  Baysal M. (Danışman)

  J.MA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Akıllı dağıtım şebekelerinde işletim koşullarının iyileştirilmesine yönelik çok ajanlı kontrol yönteminin geliştirilmesi

  Baysal M. (Danışman)

  G.ŞEN(Öğrenci), Doktora, 2018

 • MİKROŞEBEKE SİSTEMLERİNE YÖNELİK DİJİTAL SİNYAL İŞLEYİCİLİ KONTROLLÜ STATİK AKILLI ANAHTAR TASARIMI VE UYGULANMASI

  Baysal M. (Danışman)

  T.ÖZER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018

 • Analysis and Assesment the Reliability of Distribution Power Systems

  BAYSAL M.

  M.WADİ(Öğrenci), Doktora, 2017

 • A New Protection Philosophy For Medium Voltage Smart Distribution Network

  Baysal M.

  A.SHOBOLE(Öğrenci), Doktora, 2017

 • Akıllı şebekeler altyapısına uygun bir orta gerilim trafo merkezinin tasarımı ve ekonomik analizi

  BAYSAL M.

  Y.Berkay(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Mikroşebeke gerilim yapısına uygun 3 fazlı inverterin labview ile kontrol edilmesi ve geliştirilmesi

  BAYSAL M. (Eş Danışman)

  C.AKTAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Harmonic analysis of dimmable power leds for street lighting

  BAYSAL M.

  H.Fayek(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Mikroşebeke yapısına uygun üç fazlı inverterin simülasyon modelinin geliştirilmesi ve analizi

  BAYSAL M.

  F.ÜLKER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015

 • Active and reactive power sharing of parallel invertes in microgrid by using droop control

  BAYSAL M.

  A.ISMAIL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014

 • Pv, rüzgar türbini ve batarya içeren hibrid enerji sistemlerinde iyileştirilmiş optimal ölçeklendirme

  BAYSAL M.

  G.GÜRSOY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014