Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

  • SHORT-TERM LOAD FORECASTING FOR MICROGRIDS BASED ON FUZZY LOGIC, BAYSAL M. , J.Tapiwa(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
  • A New Protection Philosophy For Medium Voltage Smart Distribution Network, BAYSAL M. , A.SHOBOLE(Öğrenci), Doktora, 2017
  • Analysis and Assesment the Reliability of Distribution Power Systems, BAYSAL M. , M.WADİ(Öğrenci), Doktora, 2017
  • Akıllı şebekeler altyapısına uygun bir orta gerilim trafo merkezinin tasarımı ve ekonomik analizi, BAYSAL M. , Y.Berkay(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Mikroşebeke gerilim yapısına uygun 3 fazlı inverterin labview ile kontrol edilmesi ve geliştirilmesi, BAYSAL M. (Eş Danışman) , C.AKTAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
  • Harmonic analysis of dimmable power leds for street lighting, BAYSAL M. , H.Fayek(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
  • Mikroşebeke yapısına uygun üç fazlı inverterin simülasyon modelinin geliştirilmesi ve analizi, BAYSAL M. , F.ÜLKER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
  • Active and reactive power sharing of parallel invertes in microgrid by using droop control, BAYSAL M. , A.ISMAIL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
  • Pv, rüzgar türbini ve batarya içeren hibrid enerji sistemlerinde iyileştirilmiş optimal ölçeklendirme, BAYSAL M. , G.GÜRSOY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014