Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2011 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkiye

 • 2000 - 2003 Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

 • 1998 - 2000 Yüksek Lisans-Tezsiz

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği, Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  Web ortamında problem tabanlı öğretim ile desteklenmiş fen ve teknoloji öğretiminin 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, kavramsal anlama ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisi: Asit baz konusu

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilmleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği

 • 2003 Yüksek Lisans

  İlköğretim okullarında görev yapan Fen Bilgisi öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı ikinci kademe Fen Bilgisi programına ilişkin görüşleri

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce