Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KNOWLEDGE AND OPINIONS OF THE PRIMARY STUDENTS ABOUT ENERGY AND ENERGY RESOURCES: THE COMPARISON OF CURRENT AND PREVIOUS CURRICULUM

The Journal Of Academic Social Science Studies, cilt.25, ss.285-298, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge and Opinions of Teacher Candidates about Energy and Energy Resources

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, ss.243-257, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on Students’ Learning Styles and Their Attitudes toward Science and Technology

Journal of Theoretical Educational Science, cilt.7, ss.1-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of a Problem-Based Teaching Material for Science Education in a Web Environment: The Subject of Acids and Bases

SİİRT UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, cilt.1, ss.205-216, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using Two-Tier Test to Identify Primary Students’ Conceptual Understanding and Alternative Conceptions in Acid-Base

Mevlana International Journal of Education (MIJE), cilt.3, ss.19-26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Web Ortamında Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Farklı Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.479-497, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Problem-Based Learning in a Web Environment on Conceptual Understanding: The Subject of Acids and Bases

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.3, ss.831-848, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sinir Hücrelerinde İletim ve Bunun Öğrenme Sürecine Etkisi

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.101-113, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.15, ss.137-154, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN WEB ORTAMINDA PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

4th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 01 Nisan 2013

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 01 Nisan 2012

A study on learning styles of secondary school student's according to gender and class level

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.843-847 identifier

The effect of computer aided teaching method on the students' academic achievement in the science and technology course

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Mısır, 29 - 31 Ekim 2010, cilt.9 identifier identifier

Effect of computer aided teaching of acid-base subject on the attitude towards science and technology class

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2194-2196 identifier identifier

Is there any difference between learning styles of student science teachers inrelation to both their grade and gender?

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.765-770 identifier identifier

A Demographic Research on Having a Personal Web Site of High School Students

7th International Educational Technology Conference, 3 - 05 Mayıs 2007

Isı-Sıcaklık Kavramlarının Çalışma Yaprakları ile Öğretilmesi

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 01 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Medya Okuryazarlığı ve Eğitimde Sosyal Medya

Bilgisayar Okuryazarlığı I-II, Benzer A., Aksaya H., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.289-320, 2012