Announcements & Documents

Organik Kimya Laboratuvar Dersi İçin Öğrencilerin Alması Gereken Malzeme Listesi
Announcement
9/27/2019

Organik Kimya Laboratuvar Dersi İçin  alınması gereken malzeme listesi etedir.

Öğrencilerin Alması Gereken Malzeme....doc Creative Commons License

KIM4931 Organik Kimya Laboratuvarı Gr1 Deney Çevrimi
Announcement
9/27/2019

KİMYA BÖLÜMÜ LABORATUVAR İŞLEYİŞ TAKVİMİ Organik Kimya Laboratuvarı 2 (Türkçe) ektedir.

OrgKimLab2_Gr1.docx Creative Commons License

KIM4931 Organik Kimya Lab. 2 Gr:1 (Türkçe) Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine
Announcement
9/24/2018

KIM4931 Organik Kimya Lab. 2 Gr:1 (Türkçe) Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine;

  1. Öğrenci, teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır. Daha önce laboratuvar dersini almış tüm öğrencilerin laboratuvar deneylerine katılımı zorunludur.
  2. 30.09.2019 Pazartesi günü C Blok Organik Kimya Laboratuvarında denemeleriniz başlayacaktır. 
  3. Öğrenciler laboratuvar güvenlik kuralları gereği laboratuvara başlamadan önce ve deney sırasında mutlaka önlük, gözlük ve eldiven giymeli, laboratuvar hocasının talimatlarına uygun hareket etmelidir. Laboratuvar kurallarına uymayan ve ders başlama saatinden sonra laboratuvara gelen öğrenci telafiye bırakılacaktır.
  4. Laboratuvar işleyiş takvimi, deney çevrimleri ve Kısa Sınav (Quiz) sınav kağıdı formu ekte sunulmuştur. Her hafta deney öncesi Kısa Sınav (Quiz) yapılacaktır. Öğrenci ekte verilen Quiz kağıdını deneye gelirken mutlaka yanında getirmelidir.
  5. Öğrencilerin her deney öncesi laboratuvar işleyiş takviminde yer alan gerekli ön çalışmayı yapması ve çevrimde yer alan deneyini çalışarak gelmesi gerekmektedir. Dönem sonunda quiz notlarının ve laboratuvar performans notunun ortalaması 2. Vize notu olarak değerlendirilecektir.
  6. Her öğrencinin sağlık raporu ve gerekçesini yazılı olarak sunması koşuluyla; laboratuvar dersi için 1 telafi hakkı vardır.

 

FR-1444-Kimya Bölümü Quiz Sınav Kağ....doc Creative Commons License