Paylaşımlar ve Duyurular

KİMYA BÖLÜMÜ LABORATUVAR İŞLEYİŞ TAKVİMİ Organik Kimya Laboratuvarı 2 Türkçe

KİMYA BÖLÜMÜ LABORATUVAR İŞLEYİŞ TAKVİMİ Organik Kimya Laboratuvarı 2 (Türkçe) ektedir.

FR-1441-Kimya Bölümü Laboratuvar İşleyiş Takvimi Organik Kimya II Lab Türkçe.docx

KIM4931 Organik Kimya Lab. 2 Gr:1 Deney Çevrimi

KIM4931 Organik Kimya Lab. 2 Gr:1 Deney Çevrimi ektedir.

OKL-2 Gr.1 ÇEVRİMLER.docx

KIM4931 Organik Kimya Lab. 2 Gr:1 Öğrenci Dağılımı

KIM4931 Organik Kimya Lab. 2 Gr:1 Öğrenci Dağılımı ektedir.

OKL-2 GR.1 PZT GRUP DAĞILIMI.docx

KIM4931 Organik Kimya Lab. 2 Gr:1 (Türkçe) Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine

KIM4931 Organik Kimya Lab. 2 Gr:1 (Türkçe) Dersini Alan Öğrencilerin Dikkatine;

  1. Öğrenci, teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır. Daha önce laboratuvar dersini almış tüm öğrencilerin laboratuvar deneylerine katılımı zorunludur.
  2. 25.09.18 Salı günü Saat: 12:00-13:00 arasında Organik Kimya Laboratuvarında (B-12 nolu Lab.) laboratuvar işleyişi, laboratuvar güvenlik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapılacak ve dolap teslimi gerçekleştirilecektir. Derse kayıtlı olan tüm öğrencilerin bulunmaları zorunludur.
  3. Öğrenciler laboratuvar güvenlik kuralları gereği laboratuvara başlamadan önce ve deney sırasında mutlaka önlük, gözlük ve eldiven giymeli, laboratuvar hocasının talimatlarına uygun hareket etmelidir. Laboratuvar kurallarına uymayan ve ders başlama saatinden sonra laboratuvara gelen öğrenci telafiye bırakılacaktır.
  4. Laboratuvar işleyiş takvimi, deney çevrimleri ve quiz sınav kağıdı formu ekte sunulmuştur. Her hafta deney öncesi quiz yapılacaktır. Öğrenci ekte verilen quiz kağıdını deneye gelirken mutlaka yanında getirmelidir.
  5. Öğrencilerin her deney öncesi laboratuvar işleyiş takviminde yer alan gerekli ön çalışmayı yapması ve çevrimde yer alan deneyini çalışarak gelmesi gerekmektedir. Dönem sonunda quiz notlarının ve laboratuvar performans notunun ortalaması 1. Vize notu olarak değerlendirilecektir.
  6. Her öğrencinin sağlık raporu ve gerekçesini yazılı olarak sunması koşuluyla; laboratuvar dersi için 1 telafi hakkı vardır.

 

FR-1444-Kimya Bölümü Quiz Sınav Kağıdı (1).doc