Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2009 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Yönetilen Tezler

 • Yeni Tip Mesogenik Bileşiklerin Tasarımı, Sentezi, Karakterizasyonu veMesomorfik Davranışlarının İncelenmesi, Ocak H. (Eş Danışman) , Bilgin Eran B. , G.Karanlık(Öğrenci), Doktora, 2019
 • Ester Bağlayıcı Ünite İçeren Kiral Çubuksu Mesogenler, Ocak H. (Eş Danışman) , Bilgin Eran B. , E.Deprem(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Yeni Sıvı Kristal Sistemlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi, BİLGİN ERAN B. , H.Ocak(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Muz Şekilli Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi, BİLGİN ERAN B. , Ç.YÖRÜR(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Termotropik Sıvı Kristal Sistemlerin Dizaynı Sentezi ve Mesofaz Geçişlerinin İncelenmesi, BİLGİN ERAN B. , Ç.KAHVECİ(Öğrenci), Doktora, 2016
 • 4-Siyano Rezorsinol Merkezi Üniteli Asimetrik Muz Şekilli Mesogenlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi, BİLGİN ERAN B. , S.NURAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Mesogenik Salisilaldimin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Polimerizasyonu, BİLGİN ERAN B. , H.ELMALI(Öğrenci), Doktora, 2016
 • BÜKÜLMÜŞ MOLEKÜL GEOMETRİLİ SIVI KRİSTAL BİLEŞİKLERİN TASARIMI, SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU, BİLGİN ERAN B. , Ö.YAŞA(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Bükülmüş Molekül Geometrili Asimetrik Sıvı Kristallerin Sentezi ve Karakterizasyonu, BİLGİN ERAN B. , D.Güzeller(Öğrenci), Doktora, 2016
 • The Banana-Shaped Molecules Including Chiral Terminal Chains: The Synthesis, Characterization and Investigation of Mesophases, BİLGİN ERAN B. , F.Çağla(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Bükülmüş Molekül Geometrili Resorsinol Türevlerinde Farklı Substitüentlerin Mesomorfizme Etkileri, BİLGİN ERAN B. , Ş.ATEŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Farklı Terminal Uçlu Kiral Kalamitik Mesogenler, BİLGİN ERAN B. , G.KARANLIK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Kiral Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Faz Davranışlarının İncelenmesi, BİLGİN ERAN B. , B.KARAAĞAÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Sıvı Kristal Sistemlerin Mesomorfik, Morfolojik ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi, BİLGİN ERAN B. , N.YILMAZ(Öğrenci), Doktora, 2016