Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2009 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Yönetilen Tezler

 • Kiral Ester Türevi Mesogenik Moleküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu

  Ocak H. (Eş Danışman) , Bilgin Eran B.

  D.VARDAR(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor

 • HETEROATOM İÇEREN YENİ SIVI KRİSTAL SİSTEMLER: SENTEZ, YAPISAL VE MESOMORFİK KARAKTERİZASYON

  Ocak H. (Eş Danışman) , Bilgin Eran B.

  G.Karanlık(Öğrenci), Doktora, 2019

 • ESTER BAĞLAYICI GRUP İÇEREN SİYANO UÇLU ÇUBUKSU MESOGENLER

  Ocak H. (Eş Danışman) , Bilgin Eran B.

  E.Deprem(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019

 • Muz Şekilli Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi

  BİLGİN ERAN B.

  Ç.YÖRÜR(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Termotropik Sıvı Kristal Sistemlerin Dizaynı Sentezi ve Mesofaz Geçişlerinin İncelenmesi

  BİLGİN ERAN B.

  Ç.KAHVECİ(Öğrenci), Doktora, 2016

 • 4-Siyano Rezorsinol Merkezi Üniteli Asimetrik Muz Şekilli Mesogenlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi

  BİLGİN ERAN B.

  S.NURAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Mesogenik Salisilaldimin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Polimerizasyonu

  BİLGİN ERAN B.

  H.ELMALI(Öğrenci), Doktora, 2016

 • BÜKÜLMÜŞ MOLEKÜL GEOMETRİLİ SIVI KRİSTAL BİLEŞİKLERİN TASARIMI, SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

  BİLGİN ERAN B.

  Ö.YAŞA(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Bükülmüş Molekül Geometrili Asimetrik Sıvı Kristallerin Sentezi ve Karakterizasyonu

  BİLGİN ERAN B.

  D.Güzeller(Öğrenci), Doktora, 2016

 • The Banana-Shaped Molecules Including Chiral Terminal Chains: The Synthesis, Characterization and Investigation of Mesophases

  BİLGİN ERAN B.

  F.Çağla(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Bükülmüş Molekül Geometrili Resorsinol Türevlerinde Farklı Substitüentlerin Mesomorfizme Etkileri

  BİLGİN ERAN B.

  Ş.ATEŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Farklı Terminal Uçlu Kiral Kalamitik Mesogenler

  BİLGİN ERAN B.

  G.KARANLIK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Kiral Sıvı Kristallerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Faz Davranışlarının İncelenmesi

  BİLGİN ERAN B.

  B.KARAAĞAÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Sıvı Kristal Sistemlerin Mesomorfik, Morfolojik ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi

  BİLGİN ERAN B.

  N.YILMAZ(Öğrenci), Doktora, 2016

 • Yeni Sıvı Kristal Sistemlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Mesomorfik Özelliklerinin İncelenmesi

  BİLGİN ERAN B.

  H.Ocak(Öğrenci), Doktora, 2016