Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation Of Mechanical Properties Of Two-Wyhte Stone Masonry Walls Consolidated With Grout

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-II, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2020, ss.53-54

Time-Dependent Rheological Behaviour of Lime-Based Grouts

International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC’19), Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019

Effect of Temperature on Rheological Properties of Lime-Based Grouts

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2018, ss.1-7

Investigation of Modal Parameters of a One-Span Historical Masonry Arch Bridge

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11 - 13 Ekim 2017