Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyloji Ve Genetik

 • 1998 - 2018Yrd.Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyloji Ve Genetik

Verdiği Dersler

 • LisansMoleküler Biyolojiye Giriş

 • LisansBiyokimyasal Hesaplamalar

 • DoktoraProtein Yapısı ve Mühendisliği

 • LisansBiyokimya I

 • Doktoraİleri Nüklerik Asit ve Protein Biyokimyası

Yönetilen Tezler

 • Zeytin Fermantesyonun Mikrobiyal çeşitliliğin Metagenomik Yaklaşımla Araştırılması, ORDU E. , H.Karaçay(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Cmfdh Enziminin Termostabilitesinin Geliştirilmesine Yönelik Hedef Bölgeler Üzerinde Bölgeye Özel Mutasyon Uygulamaları, ORDU E. (Eş Danışman) , M.Tahmaz(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013