Desteklenen Projeler

Desteklenen Projeler

 • 2017 - Devam Ediyor Pamuk Bitkisinden (Gossypium Hirsutum) Izole Edilen Nad+-Bagımlı Format Dehidrogenaz'In Rekombinant Üretimi Ve Biyoteknolojik Kullanımının Arastırılması

 • 2018 - 2019Gosspypium hirsutum Format Dehidrogenaz Enziminin Oksidatif Stresle Mücadeledeki Rolünün Araştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ORDU E. (Yürütücü) , Sunulu A.

 • 2018 - 2018Kompost Topraktan Hazırlanan Metagenomik Kütüphaneden Yeni Lakkaz Adayı Genlerin Taranması

  TÜBİTAK Projesi

  ORDU E.

 • 2016 - 2018Zeytin Fermantasyonunda Mikrobiyal Çeşitliliğinin Metagenomik Yaklaşımla Araştırılması

  Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  ORDU E. (Yürütücü) , KARAÇAY H.

 • 2013 - 2017Biyoyakıt Endüstrisi İçin Potansiyel BiyokatalizörlerinTaranması Amacıyla Kompost Topraktan Metagenomik Kütüphane Kurulması

 • 2012 - 2014Organik koşullarda yetiştirilmiş Phaseolus vulgaris L.anlatımı artan genlerin SSH yöntemiyle izolasyonları

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ORDU E.

 • 2012 - 2014Olea europaea EST Kolleksiyonundan Seçilen Glukozidaz geninin Moleküler Analizi ve Pichia pastoriste Ekspresyonu

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ORDU E.

 • 2010 - 2012CORNET-Sıvı CO2 Koşullarına Uygun Yeni Enzim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Hijyen Gerektiren Alanlarda Kullanımı

  TÜBİTAK Projesi

  ORDU E.

 • 2009 - 2011Bölge Saturasyon Mutagenez Tekniği Kullanılarak Endüstriyel Öneme Sahip Format Dehidrogenaz Enziminin Termostabilitesinin Arttırılması

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  ORDU E.

 • 2008 - 2011Bölge Saturasyon Mutagenez Yöntemi Kullanılarak Candida methylica Format Dehidrogenaz Enziminin Koenzim Spesifitesinin Değiştirilmesi

  TÜBİTAK Projesi

  ORDU E.

 • 2006 - 2009İlaç Endüstrisine Yönelik Enzim Bazlı Hammadde Üretimi

  Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

  ORDU E.

 • 2004 - 2005Chlamydomonas reinhardtii yeşil alginin metal ve sıcaklığa karşı dayanıklılık genlerinin ekspresyonu

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ORDU E. , ÇALIŞKAN Z. , KURT GÜR G.

 • 2000 - 2003Ege ve Güney Anadolu Bölgelerinde Yetişen Pamuk Genotiplerinin Ağır Metal Stresine Karşı Taranması

  Desteklenmiş Diğer Projeler

  ORDU E.

 • 2001 - 2002Pamuk Bitkisine Ağır Metallere ve Mantar Hastalıklarına Karşı Genetik Mühendisliği ile Dayanıklılık Kazandırılması

  TÜBİTAK Projesi

  ORDU E.