Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sovereignty and the Separation of Powers in John Locke

EUROPEAN LEGACY-TOWARD NEW PARADIGMS, cilt.15, ss.323-339, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tasavvufun Cemaat İnşası

AKADEMİAR, cilt.2, ss.85-144, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkıh Olarak Türk Düşüncesi -İslâm-Türk Düşüncesinin Doğası Üzerine-

Muhafazakâr Düşünce, cilt.15, ss.13-71, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Usûlden Esasa Türk Düşüncesi

Muhafazakâr Düşünce, cilt.14, ss.137-200, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konyalı Büyük Bir Âlim Ahmed Tahir Özyazıcı

Merhaba Akademik, cilt.16, ss.497-504, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Âlimin Dönüşünü Beklerken

Sabah Ülkesi, ss.32-35, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Dinde Sahte Otoriteler

Reyhan, ss.70-76, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Sünnet Cemaatinden Kültür Cemiyetine

Mukaddime, cilt.7, ss.73-113, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sûret Sîrete Şahittir

Reyhan, ss.20-28, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Çağdaşlık ile Modernlik Arasında İslâm Düşüncesi

Muhafazakâr Düşünce, cilt.12, ss.9-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aydın Âlim Şeyh

Umran, ss.42-44, 2016 (Hakemsiz Dergi)

İslâmcılığın Usûl Çıkmazı

Umran, ss.44-52, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Medeniyet Ütopyası Peşinde

Gelenekten Geleceğe, cilt.2, ss.53-65, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlahi Ekonomi Olarak Din”, ():

Kün Edebiyat, cilt.2, ss.20-23, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Liberalizmin Kalbine Yolculuk

Liberal Düşünce, cilt.18, ss.245-268, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Medeniyet Savaşında Teknoloji

Birey ve Toplum, cilt.2, ss.7-26, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Kültüre Karşı Koymak

Perspektif, cilt.18, ss.23-24, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Medenileşmeden Küreselleşmeye Modernleşmenin Akıbeti

Hece, cilt.16, ss.127-129, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Bizzat İslâm Düşüncesi Olarak Fıkıh

Mostar, cilt.84, ss.34-39, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Son Osmanlı Düşüncesinde Hâkimiyet Ve Hürriyet

Düşünen Siyaset, ss.13-36, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seküler Gelenekten Seküleristik Modernliğe

Rıhle, cilt.3, ss.21-28, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Modernleşme Tarihi Hızlandırıyor

Özgün Duruş, ss.4-6, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Hıristiyanlaştırmadan Medenileştirmeye Batılı Kozmopolitanizmin Dönüşümü

Muhafazakâr Düşünce, cilt.6, ss.9-40, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On Dokuzuncu Asırda Yararcı İslam Anlayışının Doğuşu

Bilimname, cilt.2, ss.7-27, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Garp Meselesi Son Osmanlı ve Mısır Aydınlarının Batı Medeniyeti Tasavvuru

Muhafazakâr Düşünce, cilt.4, ss.33-57, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Kozmopolitanizmi İçin Tabiî Hukuk Teorisi: Sava Paşa

Bilimname, cilt.13, ss.7-36, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Gelenekselciliğin Pınarları: Edmund Burke ve Ahmet Cevdet

Muhafazakâr Düşünce, cilt.2, ss.153-188, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlıda Meşruiyet Tabakalaşmasının Oluşumu

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, ss.65-100, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Laikliğin Tarihi Dinamikleri

Toplum ve Bilim, ss.151-171, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Siyasî Felsefe ve Rejimi Kuruluşun 700 Yıldönümü Münasebetiyle Bir İcmal

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.103-154, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

İslâm Dünyasının Medeniyet İmtihanı

Modernleşme Sürecinde Müslümanlar, Necmettin Çalışkan, Editör, Nobel, Ankara, ss.1-34, 2018

Tecrübeden Norm’a Medeniyet

Sosyal Bilimlerle Çağı Yorumlamak, Muzaffer Elmas-Mahmut Bilen-Mustafa Kemal Şan, Editör, Mahya, İstanbul, ss.23-36, 2018

İslâm'da Modernleşme, 1839-1939

Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2017

Keşf-i Kadimin Altı Kapısı

İslâm’xxın evrensel mesajı: Barış, Adalet, Özgürlük, Erol Cihangir, Editör, Şanlıurfa Valiliği, İstanbul, ss.118-125, 2017

Hikmet-i Hükümetten Hikmet-i Tarihe Ahmed Cevdet

İslam Düşüncesi ve Sosyoloji, Sami Şener, Editör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul, ss.63-85, 2017

Tarihin Sonunda Hikmet

Muslime im Spannungsfeld Zwischen Kritik und Konformität, Plural Publications, Editör, Plural Publications, KÖLN, ss.80-112, 2016

Teodiseyi Aşan Gazâlî

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan, İstanbul, ss.675-696, 2015

Said Halim Paşa’nın Mekke’ye Giden Yolu

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan, İstanbul, ss.235-260, 2015

Düşünceden İlme Fıkıhtan Hikmete

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan, İstanbul, ss.139-170, 2015

Ekmelüddîn Bâbertî: İslâm Düşüncesi Olarak Fıkhın Yeniden Yapılandırılması

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan, İstanbul, ss.203-216, 2015

Çağdaş Türkiye’de İslâm Düşüncesi

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Editör, İnsan, İstanbul, ss.13-46, 2015

Hikmet Çağından İdeoloji Çağına Müsâlemeden Muhâsamaya

Birlikte Yaşamak, Ahmet Kavlak-Muhammet Enes Kala, Editör, Hece, Ankara, ss.97-113, 2015

Ahmed Cevdet'in Toplum ve Tarih Görüşü

Tanzimat tan Günümüze Türk Düşüncesi, Süleyman Hayri Bolay , Editör, Nobel, Ankara, ss.58-102, 2015