Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2003 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi

Yönetilen Tezler

 • Juglon Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi ve Karakterizasyonu, MANSUROĞLU B. , G.Yelkenci(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Kistik Fibrozis Tanısına Yönelik Monoklonal Antikor Geliştirilmesi, MANSUROĞLU B. , T.Nur(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • CAPE Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin İnsan Meme Kanser Hücreleri Üzerindeki Biyolojik Etkilerinin İncelenmesi, MANSUROĞLU B. , S.Bulut(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Deneysel Diyabet Modelinde Kateşin Yüklü Nano Partiküllerin Antioksidan Statü Üzerine Etkisinin İncelenmesi, MANSUROĞLU B. , B.Tuncer(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Çeşitli Kanser Türlerinde Kan Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi, MANSUROĞLU B. , F.Orhan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Aptamer Tabanlı Poli-(D,L-Laktik-ko-glikolik asit) (PLGA) Nanopartiküllerinin in Vitro Meme Kanser Hücreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, MANSUROĞLU B. , S.Ucak(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Alpha-Tekorefol Yüklü Karboksiselülaz (CMC) Kitosan Kopolimerlerinin Yara Örtü Materyeli Olarak in Vitro Etkisinin Değerlendirilmesi, MANSUROĞLU B. , M.Bayindir(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016