Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kamerasız Fotoğrafın Kısa Tarihçesi ve Kamerasız Fotoğraf Teknikleriyle Üretim Yapan Çağdaş Fotoğrafçılar

ART-E SANAT DERGİSİ, vol.13, no.26, pp.576-594, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

“Kırılgan, Gizli ve Sihirli: Dagerotip Portreler (Delicate, Hidden and Magical: Daguerreotype Portraits)

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.6, no.61, pp.1724-1743, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Başlangıcından Günümüze Cyanotype’ın Tarihsel Gelişimi ve ÖrnekBir Proje: “İstanbul Mavisi”

Art-Sanat Dergisi, no.13, pp.53-86, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Louis-Jacques-Mandé Daguerre ve Charles Marıe Bouton’un Dioraması ve Tarihsel Kökenleri

Sanat Tarihi Dergisi, vol.14, no.2, pp.139-160, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

SİSTEMATİK GÖRSEL ARAŞTIRMALARDA FOTOĞRAFIN YERİ: MİMAR SİNAN ESERLERİ ÖRNEĞİ

The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, vol.4, no.4, pp.39-54, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Günümüz Manzara Fotoğrafında Süblime Kavramı (The Concept of Sublime in the Contemporary Landscape Photography)

Her Yer, Her Şey ve Sonrası” 3. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 04 October 2019, pp.87-106

Other Publications