Araştırma Alanları

  • Matematik

  • Diferansiyel denklemler

  • Doğrusal ve Çoklu Doğrusal Cebir, Matris Kuramı

  • Genel Matematik

  • İntegral Denklemleri

  • İntegral Dönüşümler, İşlemsel Hesaplama

  • Kısmi diferansiyel eşitlikler

  • Optimizasyon

  • Sayısal Analiz

  • Temel Bilimler