Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • LisansMATEMATİK 1

 • LisansKısmi Diferansiyel Denklemler

 • LisansMatematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları

 • LisansMATEMATİK 2

 • LisansMatris Analizi Gr-2

 • LisansDİFERANSİYEL DENKLEMLER

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi

 • LisansBitirme Çalışması

 • LisansANALİZ 1 Gr-2

 • DoktoraDoktora Tezi

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Tezi

 • LisansMATRİS ANALİZİ Gr-1

 • DoktoraUzmanlık Alan dersi

 • LisansANALİZ 1 Gr-1

 • LisansANALİZ 2

Yönetilen Tezler

 • Duffing Diferansiyel Denkleminin Yaklaşık Çözümleri Üzerine, GÜLER C. , S.Özge(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Neutrosophic Küme Tabanlı çoklu karar verme, GÜLER C. , F.ALTUN(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Fractional Diferansiyel denklemlerin çözümü üzerine, GÜLER C. , Ö.(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Burger Denklemi ve Black-Scholes Tipi Denklemler için Ters Problem yaklaşımı üzerine, GÜLER C. , V.OBAN(Öğrenci), Doktora, 2018
 • Korteweg-de Vries Denklemi için Ters Saçılma Problemi, GÜLER C. , G.BAKIR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Ön Gerilmeli Tabakalarla Örtülü Ön Gerilmeli Yarı Düzleme Sabit Hızla Hareket eden Yükün Dinamik etkisi, GÜLER C. (Eş Danışman) , E.Dinçsoy(Öğrenci), Doktora, 2009
 • Riemann Problemi ve Uygulaması, GÜLER C. , E.(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Fourier Dönüşümü ile Dijital Görüntü İşleme, GÜLER C. , E.DİNÇSOY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Sayısal Resim Sıkıştırma Algoritmaları, GÜLER C. , Ö.ÇİLİNGİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003

Jüri Üyelikleri

 • Mayıs 2019Kültür Üniversitesi

  Kültür Üniversitesi

  Tez izleme komitesi

 • Kasım 2018Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez jüri üyesi

 • Mart 2017Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma jürisi

 • Haziran 2015Kültür Üniversitesi

  Kültür Üniversitesi

  Tez savunma Jürisi

 • Haziran 2013Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez savunma Jürisi

 • Haziran 2012Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma jürisi

 • Şubat 2000Yıldız Teknik Üniversitesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Tez Savunma Jürisi