Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2011 - 2014Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Müh.Bölümü

 • 2008 - 2011Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Müh.Bölümü

 • 2005 - 2008Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Müh.Bölümü

 • 2003 - 2005Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Müh.Bölümü

 • 1998 - 2002Bölüm Başkan Yardımcısı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Matematik Müh.Bölümü

Verdiği Dersler

 • LisansMATEMATİK 1

 • LisansKısmi Diferansiyel Denklemler

 • LisansMatematik Mühendisliğinde Tasarım Uygulamaları

 • LisansMATEMATİK 2

 • LisansMatris Analizi Gr-2

 • LisansDİFERANSİYEL DENKLEMLER

 • Yüksek LisansUzmanlık Alan Dersi

 • LisansBitirme Çalışması

 • LisansANALİZ 1 Gr-2

 • DoktoraDoktora Tezi

 • Yüksek LisansYüksek Lisans Tezi

 • LisansMATRİS ANALİZİ Gr-1

 • DoktoraUzmanlık Alan dersi

 • LisansANALİZ 1 Gr-1

 • LisansANALİZ 2

Yönetilen Tezler

 • Fractional Diferansiyel denklemlerin çözümü üzerine, Güler C. (Danışman) , Ö.(Öğrenci), Yüksek Lisans, Devam Ediyor
 • Neutrosophic Küme Tabanlı çoklu karar verme, Güler C. , Şahin R.(Eş Danışman), F.ALTUN(Öğrenci), Doktora, Devam Ediyor
 • Lineer Olmayan Adi Diferansiyel Denklemlerin Bir Sınıfının Taylor ve Hermite Serileri ile aklaşok Çözümleri ve residüel Analizleri, Güler C. (Danışman) , S.Özge(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2019
 • Burger Denklemi ve Black-Scholes Tipi Denklemler için Ters Problem yaklaşımı üzerine, Güler C. (Danışman) , V.OBAN(Öğrenci), Doktora, 2018
 • Korteweg-de Vries Denklemi için Ters Saçılma Problemi, Güler C. (Danışman) , G.BAKIR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Ön Gerilmeli Tabakalarla Örtülü Ön Gerilmeli Yarı Düzleme Sabit Hızla Hareket eden Yükün Dinamik etkisi, Güler C. (Eş Danışman) , Akbarov S., E.Dinçsoy(Öğrenci), Doktora, 2009
 • Riemann Problemi ve Uygulaması, Güler C. (Danışman) , E.(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Fourier Dönüşümü ile Dijital Görüntü İşleme, Güler C. (Danışman) , E.DİNÇSOY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Sayısal Resim Sıkıştırma Algoritmaları, Güler C. (Danışman) , Ö.ÇİLİNGİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003