Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Doctorate

  Yildiz Technical University, Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Kimya Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Susam küspesindeki proteinin enzimatik hidrolizinin, çözünürlüğünün, enzim inaktivasyon kinetiğinin ve fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Kmya Mühendisliği

 • 2007 Postgraduate

  Peynir altı suyundan elde edilen laktozun enzimatik hidrolizinin incelenmesi ve modellenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Kimya Mühendisliği

Foreign Languages

 • C1 Advanced English