Araştırma Alanları

 • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

 • Kimyasal Teknolojiler

 • Polimer Teknolojisi

 • Membran Teknolojisi

 • Kimya

 • Fizikokimya

 • Nanokompozitler

 • Polimerik Filmler

 • Polimerik Malzemeler

 • Organik Kimya

 • Makromoleküller Kimyası

 • Temel Bilimler

 • Mühendislik ve Teknoloji