Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of metal organic framework filled PDMS/PI composite membranes for biobutanol recovery

KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, cilt.36, sa.9, ss.1489-1498, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sulfonated PEEK blend membranes prepared with PPSF and PEI for gas separation

Procedia Engineering, cilt.44, ss.774-775, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Preparation and gas separation properties of polyphenylsulfone(PPSF)/polyetherimide(PEI)/silica nanocomposite membranes

Procedia Engineering, cilt.44, ss.772-773, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Methyl methacrylate plus carbon dioxide phase equilibria at high pressures

JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, cilt.50, sa.4, ss.1144-1147, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Methyl Methacrylate Carbon Dioxide Phase Equilibria at High Pressures

Journal Of Chemical And Engineering Data, cilt.50, ss.1144-1147, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and Characterization of Block Copolymers Using Polysiloxane Based Macroazoinitiator

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.28, ss.645-657, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CHARACTERIZATION AND GAS PERMEATION PROPERTIES OF POLYETHERIMIDE/ZEOLITIC IMIDAZOLATE FRAMEWORK-8 (PEI/ZIF-8) MIXED MATRIX MEMBRANES

International Journal of Engineering and Applied Sciences, cilt.12, sa.1, ss.1-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECT OF SILICA TYPE ON SUPERHYDROPHOBIC PROPERTIES OF PDMS-SILICA NANOCOMPOSITE COATINGS

International Journal of Engineering and Applied Sciences, cilt.8, sa.1, ss.19-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Second Option in Special Separation Operations: Supercritical Fluid Processes

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.25, sa.2, ss.106-128, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Makroazobaşlatıcılar İle Poli(Üretan-b-Akrilat) Blok Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.23, sa.3, ss.126-136, 2005 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Süperkritik Akışkanlar ve Uygulama Alanları

Kimya Teknolojileri, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Petrographic and Structural Properties of Some Turkish Lignites

Chimica Acta Turcica, cilt.28, sa.2, ss.7-13, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

0379-5896

Chimica Acta Turcica, cilt.27, sa.3, ss.15-19, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cam Elyaf/PET Kompozitlerinin Üretimi ve Karakterizasyonu

İTÜ Ulusal Tekstil Kongresi ve II.Ar-Ge Günü, Akademi Sanayi Buluşması 11-12 Kasım 2020, İstanbul, Türkiye, 11 Kasım 2020, cilt.1

Thermal and Mechanical Properties of Continuous Glass Fiber/Pet Composites

6th International Conference on New Trends in Chemistry, İstanbul, Türkiye, 17 Ekim 2020

Mechanical Properties of Biodegrarable PLA/PCl Blend Films Prepared With α-Tocopherol

6th International Conference on New Trends in Chemistry, İstanbul, Türkiye, 17 Ekim 2020

Preparation and CO2 Permeabilities of PEBA Mixed Matrix Membranes With Metal Organic Frameworks

6th International Conference on New Trends in Chemistry, İstanbul, Türkiye, 17 Ekim 2020

Synthesis and Gas Permeability Properties of Cu-Based Metal Organic Framework (CuMOF) Filled Poly(ether-b-amide) Mixed Matrix Membranes for CO2 Capture

4th International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM 2019, Muğla, Türkiye, 9 - 11 Ekim 2019

Uzun Cam Elyaf Katkılı Polipropilen Kompozit Atıklarının Geri Dönüşümü ve Değerlendirilmesi

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2019, cilt.1, ss.433 Creative Commons License

Production and Characterization of Polyethylene/Organoclay Nanocomposite Films

35th Annual Meeting of Polymer Processing Society (PPS-35), İzmir, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2019

MECHANICAL PROPERTIES OF POLYURETHANE FILMS SYNTHESIZED FROM BIO-BASED HYBRID POLYOL BLENDS

35th Annual Meeting of Polymer Processing Society (PPS-35), İzmir, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2019

PROPERTIES OF POLY(L-LACTIC ACID) BLENDS BASED NANOCOMPOSITE FILMS PREPARED WITH METAL ORGANIC FRAMEWORKS

35th Annual Meeting of Polymer Processing Society (PPS-35), İzmir, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2019

ANTIFOULING PEBA MEMBRANES FOR BIOBUTANOL RECOVERY BY PERVAPORATION

3rd International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 17 - 21 Nisan 2019

BIYO BAZLI VE PETROKIMYASAL POLIOLKARIŞIMLARINDAN POLIÜRETAN FILMLERIN SENTEZIVE ÖZELLIKLERI

MAS-2019, 4. Uluslararası Avrupa Fen- Matematik- Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2019, ss.59

METAL ORGANİK KAFES İÇEREN BİYOBOZUNUR POLİMER NANOKOMPOZİTFİLMLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU

MAS-2019, 4. Uluslararası Avrupa Fen- Matematik- Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2019, ss.58

The Effect of ZrMOF Types on Gas Permeability Properties of PEBA Mixed Matrix Membranes

4th International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018

SYNTHESIS OF BIO-BASED POLYURETHANE FILMS USINGVEGETABLE OIL BASED HYBRID POLYOLS

KOMPEGE 2018, IV. International Ege Composite Materials Symposium, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018

PREPARATION AND ANTIBACTERIAL ACTICITY OFPOLYURETHANE / METAL ORGANIC FRAMEWORKNANOCOMPOSITE FILMS

KOMPEGE 2018, IV. International Ege Composite Materials Symposium, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018

PROPERTIES OF POLY(L-LACTIC ACID) FILMS WITH ZEOLITICIMIDAZOLATE FRAMEWORK-8 (ZIF-8) CRYSTALS

KOMPEGE 2018, IV. International Ege Composite Materials Symposium, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018

GAS BARRIER PROPERTIES OF PLA/SILICA NANOCOMPOSITEFILMS

KOMPEGE 2018, IV. International Ege Composite Materials Symposium, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018

Characterization of Polyurethane/MOF Nanocomposite Films Using Vegetable Oil Based Polyol Blends

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE'17), Konya, Türkiye, 07 Aralık 2017, ss.79-80

Antibacterial and Mechanical Properties of PU/ZIF-8 Nanocomposite Coated Polyester Fabric

Ancon2017-International Congress on Chemistry and Materials Science, Ankara, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.89

Synthesis and Characterization of Polyurethane/CuMOF Nanocomposite Films Derived from Vegetable Oil Based Polyols

Ancon2017-International Congress on Chemistry and Materials Science, Ankara, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.307

Preparation of PEBA/ZIF-71 Nanocomposite Membranes for Biobutanol/Water Separation

The Porous and Powder Materials Symposium and Exhibitions, PPM 2017, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.4

Polyimide/ZrMOF Nanocomposite Membranes for Hydrogen Separation

The Porous and Powder Materials Symposium and Exhibitions, PPM 2017, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.3

Synthesis of Zr-Imidazolate Nanocrystals And Polymer/Zr-Imidazolate Nanocomposites For Gas Storage Applications

The Porous and Powder Materials Symposium and Exhibitions, PPM 2017, İstanbul, Türkiye, 12 Eylül 2017, ss.87

Preparation and Properties of PU/PEBAX Films

IV. International Chemical Engineering and Technologies Conference (CHEMTECH 2016), İstanbul, Türkiye, 17 Kasım 2016, ss.64

H2 and CO2 Separation Using Polyimide Mixed Matrix Membranes Prepared with Hybrid Zeolitic Imidazolate Framework-8

International Conference on Recycling and Reuse 2016, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2016, ss.1

Pervaporation Separation of Biobutanol Using Polyimide Based Nanocomposite Membranes

International Conference on Recycling and Reuse 2016, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2016, ss.1

Development of Superhydrophobic Surfaces Based on Polyurethane Chemistry For Coating Materials

46. IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2016), İstanbul, Türkiye, 17 Temmuz 2016, ss.47

Production and Characterization of Polyethylene/Organoclay Nanocomposite Films for Food Packagings

46. IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2016), İstanbul, Türkiye, 17 Temmuz 2016, ss.86

Preparation and Characterization of Alkyd Resin Nanocomposites

Paint İstanbul-Turkcoat 2016, İstanbul, Türkiye, 22 Mart 2016, ss.121-127

uperhydrophobic Surface Development Based on Polyurethane Chemistry for Coating Materials

III. International Chemical Engineering and Technologies Conference (CHEMTECH 2015), İstanbul, Türkiye, 30 Kasım 2015, ss.97-0

Modulator Effect on Synthesis Of Zirconium-Metal Organic Framework (Zr-MOF) For Gas Storage Applications

The Porous and Powder Materials Symposium and Exhibitions, PPM 2015, İzmir, Türkiye, 15 Eylül 2015, ss.180-0

Preparation and Properties of PU/MOF-199 Nanocomposite Coated Polyester Fabric

3. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Valencia, İspanya, 03 Haziran 2015, ss.13-0

PREPARATION OF TRANSPARENT AND HYDROPHOBIC COATINGS FOR GLASS AND ALUMINIUM SURFACES

European Coatings CONGRESS 2015, Nuremberg, Almanya, 20 - 21 Nisan 2015

Silica Type Effect on Superhydrophobic Surface Properties of PDMS-Silica Coatings

30. European Conference on Surface Science (ECOSS-30), Antalya, Türkiye, 31 Ağustos 2014, ss.297-0

Bakır Esaslı Metal Organik Kafes Yapıların (MOF-199) ve Nanokompozit Membranların Hazırlanması

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-11), Eskişehir, Türkiye, 02 Eylül 2014

Polieterimid/MOF-5 Katkılı Matriks Membranların Hazırlanması ve Gaz Ayırma Özellikleri

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-11), Eskişehir, Türkiye, 02 Eylül 2014

Preparation and Gas Separation Properties of PEI/MOF-5 Membranes for Hydrogen Separation

21. International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2014), Prag, Çek Cumhuriyeti, 23 Ağustos 2014, ss.1357-0

A Modeling Study on Gas Permeation of Polymer Nanocomposite Membranes

21. International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2014), Prag, Çek Cumhuriyeti, 23 Ağustos 2014

Modified Silica Coatings for Glass Surfaces by Single Step Sol-Gel Process

2. International Surface Treatment Symposium (ISTS-2014), İstanbul, Türkiye, 25 Haziran 2014

Fabrication of Superhydrophobic PDMS-Silica Nanocomposite Coatings

2. International Surface Treatment Symposium (ISTS-2014), İstanbul, Türkiye, 25 Haziran 2014

Polyurethane Networks from Different Soy-Based Polyols by the Ring Opening of Epoxidized Soybean Oil with Poly(ethylene glycol)s

2. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2014), Karabük, Türkiye, 18 Haziran 2014, ss.33-0

Preparation and Gas Separation Properties of PEI/ZIF-7 and PEI/ZIF-8 Membranes for Landfill Gas Upgrading

2. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2014 ), Antalya, Türkiye, 14 Mayıs 2014, ss.250-0

MOF-5 Containing Polybenzimidazol Based Mixed Matrix Membranes for CO2/CH4 Separation

2. International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST-2014), Antalya, Türkiye, 14 Mayıs 2014, ss.251-0

PHTES Modified Silica Coatings by Single Step Sol-Gel Process

1. Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2013), İzmir, Türkiye, 03 Eylül 2013, ss.244-0

THE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF COPPER-BASED METAL-ORGANIC FRAMEWORKS AND ZINC-BASED ZEOLITIC-IMIDAZOLE FRAMEWORKS

1. Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition (PPM 2013), İzmir, Türkiye, 03 Eylül 2013, ss.241-0

FABRICATION OF SUPERHYDROPHOBIC AND SELF-CLEANING PDMS-SILICA COATINGS

Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition PPM 2013, İzmir, Türkiye, 03 Eylül 2013, ss.212-0

Preparation and Gas Separation Properties of Sulfonated Poly(etheretherketone)/Polyetherimide/Silica Membranes

IUPAC 2013 44. World Chemistry Congress, İstanbul, Türkiye, 11 Ağustos 2013, ss.108-0

MOFs-Containing Polyetherimide Based Mixed-Matrix Membranes for CO2/CH4 Separation

IUPAC 2013 44. World Chemistry Congress, İstanbul, Türkiye, 11 Ağustos 2013, ss.108-0

New Composite Membranes Based On Zeolitic Imidazolate Framework ZIF-7 for Gas Separation

Nord American Membrane Society 2013 (NAMS 2013), 23rd Annual Meeting, Boise, Idaho, Amerika Birleşik Devletleri, 08 Haziran 2013

Preparation and Gas Separation Properties of Polyetherimide(PEI)/ZIFs Nanocomposite Membranes

Nord American Membrane Society 2013 (NAMS 2013), 23rd Annual Meeting, Boise, Idaho, Amerika Birleşik Devletleri, 08 Haziran 2013

Silica Effect on PET/Rubber Compound Surface Adhesion

9th European Congress of Chemical Engineering (ECCE9), Hague, Hollanda, 21 Nisan 2013

Anti-icing Coatings for Aluminum Surfaces

Paint Istanbul 2012, İstanbul, Türkiye, 13 Eylül 2012

sulfonated PEEK blend membranes prepared with PPSF and PEI for gas separation

Euromembrane Conference, London, Kanada, 23 - 27 Eylül 2010, cilt.44, ss.774-775 identifier identifier

Gas Transport Properties of Polysulfone/Silica Nanocomposite Membranes Modified with Additives

28. European Membrane Summer School 2011 (XXVIII. EMS Summer School), Smardzewice, Polonya, 11 Eylül 2011

Preparation and Gas Transport Properties of Poly(phenyl sulfone) Nanocomposite Membranes Modified with Additives

International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2011), İstanbul, Türkiye, 13 Temmuz 2011

Preparation and Gas Permeation Properties of Poly(ether imide) Nanocomposite Membranes Based on Surface-Treated Silica

International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2011), İstanbul, Türkiye, 13 Temmuz 2011

Synthesis and Surface Modification of Silica Nanoparticles

Nanoscience and Nanotechnology Conference-2011 (NanoTR-7 2011), İstanbul, Türkiye, 27 Haziran 2011

Preparation, Characterization and Controlled Release Properties of Ibuprofen Loaded HPMC Microparticles

Nanoscience and Nanotechnology Conference-2011 (NanoTR-7 2011), İstanbul, Türkiye, 27 Haziran 2011

Hydrophobic/Oleophobic Coatings for Glass Surfaces

Second International Conference on Multifunctonal, Hybrid and Nanomaterials (Hybrid Materials 2011), Strasbourg, Fransa, 06 Mart 2011

Poly(phenylsulfone)/Poly(ethylene glycol) Nanocomposite Membranes Based on Surface-Treated Silica for CO2/CH4 Separation

IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse (IWA MTWR 2010), İstanbul, Türkiye, 18 Ekim 2010, ss.1140-1143

Preparation and Gas Transport Properties of Polysulfone Nanocomposite Membranes Modified with Poly(ethylene glycol)

IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse (IWA MTWR 2010), İstanbul, Türkiye, 18 Ekim 2010, ss.1136-1139

POLY(ETHER IMIDE)/POLY(ETHYLENE GLYCOL) NANOCOMPOSITE MEMBRANES BASED ON SURFACE-TREATED SILICA FOR CO2/CH4 SEPARATION

EUROPEAN MEMBRANE SOCIETY XXXVII SUMMER SCHOOL, Bucuresti, Romanya, 14 - 19 Haziran 2010, ss.19

Polysulfone and Polyetherimide Nanocomposite Membranes with Fumed Silica Nanoparticles for Gas Separation

XXVI-SummerSchool: Membrane Technology for CO2 Separation, Geesthacht, Almanya, 29 Eylül 2009

Polymer/Inorganic Nanocomposite Membranes Prepared by Using Nanoparticles for Gas Separation

FP7-Marie Curie Foundation Project-NanoMemCourse, Training Course on Nanostructured Materials for Advanced Membrane Processes, EA1: “Nanostructured materials and membranes for Energy”, Oslo, Norveç, 08 Mart 2009

Preparation of Cefuroxime Loaded PVP Particles by Supercritical Anti-Solvent Process

11. European Meeting on Supercritical Fluids / New Perspectives in Supercritical Fluids: Nanoscience, Materials and Processing, Barselona, İspanya, 04 Mayıs 2008

Polymeric Nanocomposite Membranes Using Nanoparticles for Gas Separation

WomeInNano Winter School 2007, Kranjska Gora, Slovenya, 07 Şubat 2008

The Effect of Different Nanoparticles on the Morphology of Nanocomposite Membranes

FP7-Marie Curie Foundation Project-NanoMemCourse, Training Course on Nanostructured Materials for Advanced Membrane Processes, EF1: “Nanostructured Material and Membrane Synthesis and Characterization”, Zaragoza, İspanya, 07 Kasım 2007

A Preliminary Study for Preparation of Drug Loaded Polymeric Particles by Supercritical Anti-Solvent Process

6. AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (AIMECS 07), İstanbul, Türkiye, 08 Temmuz 2007

Süperkritik CO2 Ortamında İlaç Mikronizasyonu

VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 05 Eylül 2006

Sorption Behavior of Poly(Urethane-b-Methacrylate) Membranes Prepared From 4,4'-Diphenylmethane Diisocyanate Using Polyurethane Based Macroazoinitiators in Ethyl Alcohol-Water Mixture

Application of Nanotechnologies for Separation and Recovery of Volatile Organic Compounds (Anvoc2005), İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs 2005, ss.185-192

Süperkritik Akışkan Uygulamaları

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 8-11 Eylül, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2003, ss.1-5

Bazı Türk Linyitlerinin Petrografik ve Yapısal Özelliklerinini İncelenmesi

Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Türkiye, 01 Eylül 1998, ss.31-36

Kitap & Kitap Bölümleri

POLİMER MÜHENDİSLİĞİ ESASLARI DERS NOTLARI

Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006