Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dişli Çarkların Bilgisayar Destekli Gerilme Analizleri

12. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 01 September 2006

About the Design of Machine Elements for Fatigue Strength

6 th Internatıonal Symposium on Advanced Materials, 01 September 1999

The Prediction of Fatigue Strength for Teeth Root in Gear Mechanism by Weibull Distribution

6 th Internatıonal Symposium on Advanced Materials, 01 September 1999

Dişli Mekanizmalarının Bond Graph Metodu İle Modellenmesi

7.Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 17 - 20 July 1995, vol.1, pp.340-349

Dingil Ömrünün İşletme Şartlarına Göre Tahmini

RAYTAŞ-91, 2. Raylı Taşıt Sempozyumu, 01 November 1991

Vagon Tahrik Dingillerindeki Kırılmaların İncelenmesi

3. Ulusal Kırılma Konferansı, 01 October 1991

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

22

Citation (WoS)

14

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

24

H-Index (Scopus)

3

Project

2

Thesis Advisory

34

Open Access

27