Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Fizikokimya

  • Nanokompozitler

  • Polimer Karakterizasyonu

  • Polimer Kimyada Yeni Teknolojiler

  • Polimerik Malzemeler

  • Temel Bilimler