Education Information

Education Information

 • 2019 - 2022 Associate Degree

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Open Education Programs, Turkey

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Yildiz Technical University, Fen-Edebiyat Fak., Kimya Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Chemistry, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Chemistry, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  POLİAROMATİK FOTOBAŞLATICILARIN SENTEZİ: FOTOFİZİKSEL VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Arts & Science, Kimya Bölümü/Fizikokimya

 • 2004 Postgraduate

  YENİ BİR FOTOBAŞLATICI OLARAK 5-TİYA-PENTASEN-14-ON’ UN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FOTOPOLİMERİZASYONUNUN İNCELENMESİ

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Arts & Science, Kimya Bölümü/Fizikokimya