Doç.Dr.

Ayşe DURUSOY


Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

Nükleer Fizik

Eğitim Bilgileri

1991 - 2000

1991 - 2000

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Fizik, Türkiye

1988 - 1991

1988 - 1991

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Bilimler, Türkiye

1983 - 1988

1983 - 1988

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2000

2000

Doktora

Çok Kısa Yarı Ömürlü Çekirdek Oluşumuna Neden Olan 14 MeV Nötron Tepkileşimlerinin İncelenmesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Fizik

1991

1991

Yüksek Lisans

”Nötron Radyasyonunun Güneş Pillerine Etkilerinin Araştırılması”

İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji, Nükleer Bilimler

Araştırma Alanları

Fizik, Nükleer Fizik, Parçacık fiziği ve nükleer fizikte deneysel yöntemler ve enstrümantasyon, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat, Fizik

2000 - 2009

2000 - 2009

Yrd.Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat, Fizik

1991 - 2000

1991 - 2000

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat, Fizik

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Fizik 2

Lisans

Lisans

Nükleer Radyasyonun Algılanması ve Ölçülmesi

Lisans

Lisans

Fizik 1

Lisans

Lisans

Nükleer Veri Toplama ve değerlendirme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çekirdek Teorisi 1

Araştırma Altyapısı Bilgileri

Eylül 2009

Eylül 2009

NÜKLEER SPEKTROSKOPİ

İleri Araştırma Laboratuvarı - Sorumlu Yöneticilik

Durusoy A.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Low-lying dipole strength in the well-deformed nucleus Gd-156

Tamkas M., Aciksoez E., Isaak J., Beck T., Benouaret N., Bhike M., et al.

NUCLEAR PHYSICS A, cilt.987, ss.79-89, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Determination of radioactivity concentrations in soil samples and dose assessment for Rize Province, Turkey

Durusoy A. , Yildirim M.

JOURNAL OF RADIATION RESEARCH AND APPLIED SCIENCES, cilt.10, ss.348-352, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2015

2015

Cu-65 isomeric cross sections for (n,alpha) reaction using approximately 14 MeV neutrons

Durusoy A. , Reyhancan İ. A. , Akçalı Ö.

APPLIED RADIATION AND ISOTOPES, cilt.99, ss.86-89, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Measurements of Isomeric Cross Sections for (n,alpha) Reaction on Sm-144 Isotope for Neutrons Around 14 MeV

Reyhancan İ. A. , Durusoy A.

NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.174, ss.202-207, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1998

1998

(n,alpha) reaction cross sections of Ca-44, Sc-45, and V-51 nuclei from 13.6 to 14.9 MeV

SUBASI M. , ERDURAN M., BOSTAN M., REYHANCAN I., GULTEKIN E., TARCAN G., et al.

NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.130, sa.2, ss.254-260, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

1996

1996

Measurement of Ti-50(n, alpha)Ca-47 reaction cross sections for 13.6- to 14.9-MeV neutrons

Subası M. , Bostan M., Erduran M., Durusoy A. , Gultekın E., Tarcan G., et al.

NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.122, ss.423-427, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Isomeric and ground state energy level measurements of natural tellurium isotopes via gamma,neutron reactions

Durusoy A.

Nuclear Physics and Astrophysics, NUBA conference series, Antalya, Türkiye, 15 - 17 Temmuz 2015, ss.590-592

2013

2013

The Cross Section Measurements of 12C(p,?)13N reaction

DURUSOY A.

9. International Conference of Nuclear and Radiation Physics,, Almaty, Kazakistan, 24 Eylül 2013, ss.1

2012

2012

The Effect Of Chernobyl On Major Agricultural Product (Tea) Of Rize

DURUSOY A.

Turkish Physical Society 29th International Congress, Muğla, Türkiye, 02 Eylül 2012, ss.1

2011

2011

The Comparıson Of Analytical and Experimental Effıciencies

DURUSOY A.

Turkish Physical Society 28th International Congress, Muğla, Türkiye, 06 Eylül 2011, ss.1

2010

2010

Uranyum Madeni Civarındaki Yeraltı Sularında Doğal Radyasyon Ölçümü

DURUSOY A.

Turkish Physical Society 27th International Congress, İstanbul, Türkiye, 14 Eylül 2010, ss.1

2009

2009

Determination Of Natural Radioactivities Around The Salt Lake In Turkey

Durusoy A.

7th BPU General Conference, Alexandroupoli, Yunanistan, 9 - 11 Eylül 2009, ss.1

2004

2004

19F (n,alfa) 16N Reaksiyonunun 14 MeV Civarında Aktivasyon Tepkileşim Kesitlerinin Ölçümü

DURUSOY A. , REYHANCAN I.

TFD-22 Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 14 Eylül 2004, ss.1

2003

2003

140Ce, 142Nd ve 144Sm Çekirdekleri için (n,2n) İzomerik Tepkileşim Kesitlerinin Belirlenmesi

DURUSOY A. , ELMALI A., REYHANCAN I., BOSTAN M.

NBTK-2003, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 8.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi,, Kayseri, Türkiye, 15 Ekim 2003, ss.1

2002

2002

Formation Cross Section Measurements for Some Short-Lived Isotopes

DURUSOY A.

Workshop on Nuclear Reaction Data and Nuclear Reactors: Physics, Design and Safety,, Trieste, İtalya, 25 Şubat 2002, ss.1

2000

2000

Measurements of the 65 Cu(n,?)62m,gCo Reaction Cross Sections Around 14 MeV Neutron Energy

DURUSOY A.

The Second International Balkan School on Nuclear Physics, Muğla, Türkiye, 12 Eylül 2000, ss.1

1999

1999

Measurements of Formation Cross Sections for Some Short Lived Isotopes

DURUSOY A.

Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering, Advances in Nuclear Physics, International Symposium Dedicated to the 50. Anniversary of Institutional Physics Research in Romania, Bükreş, Romanya, 09 Aralık 1999, ss.1

1999

1999

Kısa Yarıömürlü Çekirdeklerin Tepkileşim Kesiti Ölçümleri

DURUSOY A. , SUBASI M.

TFD-18 Türk Fizik Derneği 18. Fizik Kongresi, Adana, Türkiye, 25 Ekim 1999, ss.1

1995

1995

13,6 MeV-14,9MeV Enerji Aralığında Ca-44,Sc-45,V-51 (n,alfa)Tepkileşim Kesiti ölçümleri

DURUSOY A. , GULTEKIN E., TARCAN G., BOSTAN M., SUBASI M. , ERDURAN M., et al.

TFD-13 Türk Fizik Derneği 13. Fizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 Eylül 1995, ss.1

1994

1994

Facilty for Neutron Induced Reaction Cross Section Measurements Between 13.6-14.8 MeV

DURUSOY A.

General Conference of The Blkan Phsical Union, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 1994, ss.1-2

1992

1992

Fotovoltaik Pillere Nötron Radyasyonunun Etkilerinin İncelenmesi

DURUSOY A. , Ören D., Akçiz S.

TFD-13 Türk Fizik Derneği 13. Fizik Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 30 Eylül 1992, ss.1

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2020

Temmuz 2020

RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2017

Ekim 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Teknopark

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye

Kasım 2010

Kasım 2010

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Ocak 2007

Ocak 2007

Bilim Teşvik Ödülü,

Y.T.Ü

Ocak 2003

Ocak 2003

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Tübitak

Ocak 1999

Ocak 1999

Bilim Teşvik Ödülü,

Y.T.Ü

Aralık 1998

Aralık 1998

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Tübitak

Temmuz 1996

Temmuz 1996

Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TübitakAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 69

h-indeksi (WOS): 4