Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Numerical Modeling of Traditional Masonry Walls Strengthened with Grout Injection

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.14, sa.10, ss.1517-1532, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Characterization of the grout produced from argillaceous limestone for the consolidation of historic buildings

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.35, sa.3, ss.1387-1397, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Performance Evaluation Of The Lime-Based Grout Used For Consolidation Of Brick Masonry Walls

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING-ASCE, cilt.31, sa.6, ss.1-12, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Material Characterization of Byzantine Period Brick Masonry Walls Revealed in Istanbul (Turkey)

PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING, cilt.61, sa.2, ss.209-215, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

In-Plane Shear Behavior of Traditional Masonry Walls

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.11, sa.2, ss.278-291, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparative Experimental Study of Mortars Incorporating Pumice Powder or Fly Ash

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING, cilt.28, sa.2, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Properties of concrete with pumice powder and fly ash as cement replacement materials

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.85, ss.1-8, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Properties of Cement Mortars Reinforced with Polypropylene Fibers

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.32, sa.2, ss.164-175, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation Of Mechanical Properties Of Two-Wyhte Stone Masonry Walls Consolidated With Grout

INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUMS ON INNOVATION TECHNOLOGIES & ENGINEERING-II, İzmir, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2020, ss.53-54

Time-Dependent Rheological Behaviour of Lime-Based Grouts

International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC’19), Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019

Effect of Temperature on Rheological Properties of Lime-Based Grouts

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2018, ss.1-7

Hidrolik Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesinin Tasarımı ve Enjekte Edilebilirliğinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 02 Kasım 2017, ss.257-265

Determination of Mechanical of Properties of Blend Bricks Used in Historical Structures

3rd International Conference on Protection of Historical Constructions-Prohitecht 17, Lisbon, Portekiz, 12 Temmuz 2017, cilt.1, ss.184-185

Sıkışabilir Bir Tabaka Üzerine Oturan Yığma Duvarların Model Deneylerle İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi (ZM-16), Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, cilt.2, ss.595-604 Creative Commons License

Experimental Study on the Mechanical Properties of Lime-Based Mortars Produced for Consolidation

HMC 2016-4th Historic Mortars Conference, Santorini, Yunanistan, 10 Ekim 2016, ss.307-314

Sıkışabilir Bir Tabaka Üzerine Oturan Yığma Duvarların Model Deneylerle İncelenmesi

16. Ulusal Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Kongresi., Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, ss.595-604 Creative Commons License

Rheological Properties of Lime Based Grouts Utilized for Masonry Consolidation

ACE 2016, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2016, ss.137

Constitutive Modeling of Unreinforced Masonry Walls

ACM 2015-International Conference on Advances in Applied and Computational Mechanics, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Ağustos 2015, ss.10-16

Rheological properties of hydraulic grouts used in consolidation of brick masonry walls

REHAB 2015, 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Porto, Portekiz, 22 Temmuz 2015, ss.861-868

Mechanical behavior of two-wythebrick masonry walls injected with hydraulic lime grout

REHAB 2015 - 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, 01 Temmuz 2015, ss.879-888

Developments in High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites

International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE2014, İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2014, ss.1-6

Tarihi Yapıların Onarımında Kullanılan Enjeksiyon Yönteminin (Grouting) Değerlendirilmesi

4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Kasım 2013, ss.377-386

Kitap & Kitap Bölümleri

Tarihi Yapılarda Enjeksiyon

Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, İstanbul, 2020