Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In-Plane Shear Behavior of Traditional Masonry Walls

INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE, cilt.11, ss.278-291, 2017 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Time-Dependent Rheological Behaviour of Lime-Based Grouts

International Civil Engineering and Architecture Conference (ICEARC’19), Trabzon, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019

Effect of Temperature on Rheological Properties of Lime-Based Grouts

13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İzmir, Türkiye, 12 Eylül 2018, ss.1-7

Hidrolik Kireç Esaslı Enjeksiyon Malzemesinin Tasarımı ve Enjekte Edilebilirliğinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 02 Kasım 2017, ss.257-265

Determination of Mechanical of Properties of Blend Bricks Used in Historical Structures

3rd International Conference on Protection of Historical Constructions-Prohitecht 17, Lisbon, Portekiz, 12 Temmuz 2017, cilt.1, ss.184-185
Link

Sıkışabilir Bir Tabaka Üzerine Oturan Yığma Duvarların Model Deneylerle İncelenmesi

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi (ZM-16), Erzurum, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, cilt.2, ss.595-604

Experimental Study on the Mechanical Properties of Lime-Based Mortars Produced for Consolidation

HMC 2016-4th Historic Mortars Conference, Santorini, Yunanistan, 10 Ekim 2016, ss.307-314

Rheological Properties of Lime Based Grouts Utilized for Masonry Consolidation

ACE 2016, 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 2016, ss.137

Constitutive Modeling of Unreinforced Masonry Walls

ACM 2015-International Conference on Advances in Applied and Computational Mechanics, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Ağustos 2015, ss.10-16

Rheological properties of hydraulic grouts used in consolidation of brick masonry walls

REHAB 2015, 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Porto, Portekiz, 22 Temmuz 2015, ss.861-868

Developments in High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites

International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE2014, İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2014, ss.1-6

Tarihi Yapıların Onarımında Kullanılan Enjeksiyon Yönteminin (Grouting) Değerlendirilmesi

4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 Kasım 2013, ss.377-386

Mechanical behavior of two-wythebrick masonry walls injected with hydraulic lime grout

REHAB 2015 - 2nd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, ss.879-888