Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

From Empire to Nation-State: The Transformation of the Urban Water System between 1880-1950

The Third International NEHT Workshop Environmental Histories of the Ottoman Empire and Turkey, Vienna, Austria, 8 - 10 September 2022 Sustainable Development

Osmanlı’da Gayrimüslimlere Karşı Ayrımcılık Var Mıydı? 1875 Emlak Tahriri Örneği

the Eighth International Conference on Economics (IceTea2022), Nevşehir, Turkey, 01 September 2022

Identity and Real Estate in the Ottoman İstanbul

4th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AICSS 2020, İstanbul, Turkey, 10 - 11 September 2020, pp.18

Birinci Dünya Savaşı Sırasında İstanbul’da Enflasyon ve Etkileri

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE YİRMİNCİ YÜZYILA ETKİLERİ, Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2019, no.622, pp.109-111 Creative Commons License Sustainable Development

Speculation on Food Prices in Turkey during the First World War

40th International Congress of Military History, World War ONe 1914-1918, Varna, Bulgaria, 31 August - 05 September 2015, no.40, pp.357-366 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Türkiye’de Temiz Su Sistemleri: İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Kurumsal Oluşum ve Gelişim Süreci

in: Değişen Düzen: İki Dünya Savaşı Arasında Türkiye’nin İktisat Tarihi, Erdal Bilgiç, Editor, Efil Yayınları, İstanbul, pp.1-31, 2023

19.Yüzyıldan 21.Yüzyıla Suyun İstanbul'daki Dönüşümü

in: İstanbul Su Kültürü, Mesut Gengeç, Editor, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.227-260, 2022 Sustainable Development

Metrics

Publication

10

Project

2
UN Sustainable Development Goals