Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2017Doktora

  Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 2008 - 2010Yüksek Lisans

  Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 2002 - 2007Lisans

  Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017Doktora

  Yoğun seracılık yapılan tarımsal bir alandaki PCB ve OCP varlığı, dağılımı ve sağlık etkilerinin incelenmesi

  Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

 • 2010Yüksek Lisans

  Arıtılmış atıksuda bulunan patojen mikroorganizmaların Darbeli Elektrik Alan (DEA) ile inaktivasyonu

  Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği

Yabancı Diller

 • C1 İleriİngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2016Eğitim Yönetimi ve Planlama

  International Summer Academy on Spatial Ecotoxicology and Ecotoxicological Risk Assessment , University of Koblenz-Landau

 • 2016Eğitim Yönetimi ve Planlama

  GC-MS Kullanıcı Eğitimi , ANT TEKNİK

 • 2015Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Temel Kemometri , Akdeniz Üniversitesi-OBA Kemometri

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Endokrin Bozucu Bileşikler ve Analizleri , Türk Toksikoloji Derneği

 • 2014Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Short Course on Old and New POPs , 2nd international Conference on Environmental Science and Technology

 • 2013Eğitim Yönetimi ve Planlama

  PCBs Management Training Program , UNEP

 • 2013Eğitim Yönetimi ve Planlama

  9th Summer School on Toxic Compounds in the Environment , RECETOX