Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Microalgae as Biofertilizer for Cress Growth Productivity

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019

Anaerobic Digestate: A Valuable Source for Microalgal Cultivation

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019

Microalgal Biomass Production and Nutrient Removal in Wastewater

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019

Treatment of Leachate Nanofiltration Concentrate with Advanced Oxidation Processes

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019

Human health risk assessment of POPs in agricultural soils from Turkey

SETAC Europe 27th Annual Meeting, Brüksel, Belçika, 07 Mayıs 2017, ss.317-318

Passive Sampling of PCBs and PBDEs in Turkey’s Atmosphere

36th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN2016), Floransa, İtalya, 28 Ağustos 2016, ss.564-567

Challenges in Enantioseparation and Data Management of Chiral POPs in Environmental Studies

36th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN2016), Floransa, İtalya, 28 Ağustos 2016, ss.793-796

Systematic Evaluation of Worldwide POPs Contaminated Sites as a Guide for Future Studies

The 6th International Network of Environmental Forensics Conference (INEF 2016), Örebro, İsveç, 27 Haziran 2016, ss.0-21

Atık Yağ ve Yağlı Atıkların Bertarafında İzlenen Yaklaşım ve Belirsizlikler

11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 Ekim 2015, ss.482-493

Passive Sampler Derived Air Concentrations of Organochlorine Pesticides in an Agricultural Area in Turkey

35th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HALOGENATED PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (DIOXIN2015), Sao Paulo, Brezilya, 23 Ağustos 2015, ss.526-529

An Overview of Chiral Pollutants as a Tracer of Cycling of POPs

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), Nevşehir, Türkiye, 20 Mayıs 2015, ss.38-44

Preliminary Investigation of Legacy Organochlorine Pesticides in the Atmosphere of an Agricultural Area in Antalya

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), Nevşehir, Türkiye, 20 Mayıs 2015, ss.45-50

A Simple Approach to Evaluate The Effectiveness of Stockholm Convention

34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, Madrid, İspanya, 31 Ağustos 2014, ss.1100-1103

Semt Pazarlarında Satılan Zararlı Canlılarla Mücadele İlaçlarından Kaynaklanan Gizli Tehlike

Türk Toksikoloji Derneği, III. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 Haziran 2014, ss.12

A Bibliometric Analysis of The State of Research on Persistent Organic Pollutants In Turkey

Awareness Raising Workshop: Pesticide Residues in Closed-Cropping and Persistent Organic Pollutants in the Turkish Environment, Aydın, Türkiye, 10 Mart 2014, ss.6

Monitoring of Recreational Sea Water Quality in Antalya

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Türkiye, 17 Ekim 2011, ss.101

Arıtma Çamurunun Hacminin Azaltılmasında Ultrases Uygulaması

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 05 Ekim 2011, ss.520-524

Determination of Ecological Carrying Capacity in Environmentally Sensitive Areas

16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina, Yunanistan, 24 Eylül 2011

Arıtılmış Atıksuyun Yeniden Kullanımı İçin Darbeli Elektrik Alan İle Mikrobiyal İnaktivasyon

Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 26 Ekim 2010

Çamur Miktarının Azaltılmasında Yeni Bir Teknoloji: Darbeli Elektrik Alan Uygulaması

V. URSI – Türkiye’2010 Bilimsel Kongresi, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 25 Ağustos 2010, ss.167-170

Yat Limanlarında Atık Alımı Ve Yönetimi

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları’10, Trabzon, Türkiye, 27 Nisan 2010, ss.981-991

Environmental Effect of Yacht/Boat Generated Wastes

15 th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Thereats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions, Bari, İtalya, 07 Ekim 2009, ss.466

Atıksu Dezenfeksiyonunda Darbeli Elektrik Alan Uygulamaları

IV. URSI – Türkiye Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Ekim 2008, ss.304-308

Kitap & Kitap Bölümleri

Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş

Malzemelerin Mikrobiyal Bozunmaları ve Kontrolü, Turhan İ., Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.247-257, 2015

Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş

Çevre Biyoteknolojisi, Turhan İ., Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.229-246, 2015