Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Microplastics as emerging atmospheric pollutants: a review and bibliometric analysis

AIR QUALITY ATMOSPHERE AND HEALTH, cilt.14, sa.2, ss.203-215, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Global research activities on dioxins and dioxin-like compounds

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT AND POLLUTION, cilt.60, ss.12-33, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effects of Yacht Activities on Sea Water Quality

JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, ss.471, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pretreatment of Food Industry Wastewater by Coagulation: Process Modeling and Optimization

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.307-316, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ömrünü Tamamlamış Elektrikli Araç Bataryalarının Çevresel Yönetimi

Iğdır Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.726-737, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of Hazard Potential of Oil Industry Wastes and Products for Better Management Practices

JOURNAL OF HAZARDOUS TOXIC AND RADIOACTIVE WASTE, cilt.22, sa.4, ss.1-7, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Kiral kirleticiler ve çevresel önemi

Pamukkale Ãœniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.486-496, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Zirai Bir Bölgede Toprakta Yasaklı Organoklorlu Pestisitlerin Mevcudiyeti ve Akıbeti

Çevre Bilim & Teknoloji Dergisi, cilt.1, ss.41-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yağ sektörü ürün veya atıklarının alternatif yakıt olarak kullanılmasının çevre ve halk sağlığı üzerine etkileri

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, ss.25-44, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İçme Sularındaki Potansiyel Tehlike: Mikroplastikler

2. Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.412-417

Atıksudaki Mikrokirleticilerin Bertarafı Üzerine Yapılmış Olan Yayınların Bibliyometrik Analizi

2. Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.418-423

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Gazı Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi

2. Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.424-430

Non-ignorable Pollution Source: Airborne Microplastics

18th World Clean Air Congress, İstanbul, Türkiye, 23 - 27 Eylül 2019

Bioremediation of Persistent Organic Pollutants Contaminated Sites

5th International Conference on Natural and Engineering Sciences, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Ağustos 2019

Anaerobic Digestate: A Valuable Source for Microalgal Cultivation

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019, ss.517

Treatment of Leachate Nanofiltration Concentrate with Advanced Oxidation Processes

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019, ss.570-580

Microalgae as Biofertilizer for Cress Growth Productivity

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019, ss.519

Microalgal Biomass Production and Nutrient Removal in Wastewater

4th Eurasian Conference on Civil and Environmental Engineering, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019, ss.518

Human health risk assessment of POPs in agricultural soils from Turkey

SETAC Europe 27th Annual Meeting, Brüksel, Belçika, 07 Mayıs 2017, ss.317-318

Passive Sampling of PCBs and PBDEs in Turkey’s Atmosphere

36th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN2016), Floransa, İtalya, 28 Ağustos 2016, ss.564-567

Challenges in Enantioseparation and Data Management of Chiral POPs in Environmental Studies

36th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN2016), Floransa, İtalya, 28 Ağustos 2016, ss.793-796

Systematic Evaluation of Worldwide POPs Contaminated Sites as a Guide for Future Studies

The 6th International Network of Environmental Forensics Conference (INEF 2016), Örebro, İsveç, 27 Haziran 2016, ss.0-21

Atık Yağ ve Yağlı Atıkların Bertarafında İzlenen Yaklaşım ve Belirsizlikler

11. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 Ekim 2015, ss.482-493

Passive Sampler Derived Air Concentrations of Organochlorine Pesticides in an Agricultural Area in Turkey

35th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HALOGENATED PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (DIOXIN2015), Sao Paulo, Brezilya, 23 Ağustos 2015, ss.526-529

Preliminary Investigation of Legacy Organochlorine Pesticides in the Atmosphere of an Agricultural Area in Antalya

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), Nevşehir, Türkiye, 20 Mayıs 2015, ss.45-50

An Overview of Chiral Pollutants as a Tracer of Cycling of POPs

International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), Nevşehir, Türkiye, 20 Mayıs 2015, ss.38-44

A Simple Approach to Evaluate The Effectiveness of Stockholm Convention

34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants, Madrid, İspanya, 31 Ağustos 2014, ss.1100-1103

Semt Pazarlarında Satılan Zararlı Canlılarla Mücadele İlaçlarından Kaynaklanan Gizli Tehlike

Türk Toksikoloji Derneği, III. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 Haziran 2014, ss.12

A Bibliometric Analysis of The State of Research on Persistent Organic Pollutants In Turkey

Awareness Raising Workshop: Pesticide Residues in Closed-Cropping and Persistent Organic Pollutants in the Turkish Environment, Aydın, Türkiye, 10 Mart 2014, ss.6

Monitoring of Recreational Sea Water Quality in Antalya

VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Türkiye, 17 Ekim 2011, ss.101

Arıtma Çamurunun Hacminin Azaltılmasında Ultrases Uygulaması

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 05 Ekim 2011, ss.520-524

Determination of Ecological Carrying Capacity in Environmentally Sensitive Areas

16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina, Yunanistan, 24 Eylül 2011

Arıtılmış Atıksuyun Yeniden Kullanımı İçin Darbeli Elektrik Alan İle Mikrobiyal İnaktivasyon

Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 26 Ekim 2010

Çamur Miktarının Azaltılmasında Yeni Bir Teknoloji: Darbeli Elektrik Alan Uygulaması

V. URSI – Türkiye’2010 Bilimsel Kongresi, Güzelyurt, Kıbrıs (Kktc), 25 Ağustos 2010, ss.167-170

Yat Limanlarında Atık Alımı Ve Yönetimi

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları’10, Trabzon, Türkiye, 27 Nisan 2010, ss.981-991

Environmental Effect of Yacht/Boat Generated Wastes

15 th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Thereats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions, Bari, İtalya, 07 Ekim 2009, ss.466

Atıksu Dezenfeksiyonunda Darbeli Elektrik Alan Uygulamaları

IV. URSI – Türkiye Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Ekim 2008, ss.304-308

Kitap & Kitap Bölümleri

Malzemelerin Mikrobiyal Bozunmaları ve Kontrolü

Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş, Turhan İ., Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.247-257, 2015

Çevre Biyoteknolojisi

Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş, Turhan İ., Editör, Palme Yayın Dağıtım, Ankara, ss.229-246, 2015