Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Eğitim

  • Eğitim Bilimleri

  • Eğitim Yönetimi ve Teftiş

  • Eğitim Yönetimi ve Planlaması

  • Yabancı Diller Eğitimi

  • İngilizce Eğitimi

  • Dil ve Edebiyat

  • Dilbilim