Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

JAPONYA VE FİNLANDİYA’DA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ATAMASİSTEMİNİN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education(ICoSReSSE), Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.361-378