Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 1996 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2018Bölüm Başkanı

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları

Yönetilen Tezler

 • Toplumsal Boyutta Terimbilim Çalışmaları: Fransa’daki AFNOR Terimbilim Birliği’nden Yola Çıkarak Türkiye’de Terimlerde Standartlaşma Modeli Oluşturmak, DEMİREL Z. E. , D.Koçak(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Türkiye’de Yayın Politikaları ve Feminizm, DEMİREL Z. E. , N.Özçelik(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Türkiye’de Çizgi Roman Çevirilerinin Ekinsel Zamansal Uzamsal Açılardan İncelenmesi: Asteriks Red Kit Tenten, DEMİREL Z. E. , E.Özgür(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Tiyatro Çevirisi Bağlamında Bernard-Marie Koltès Oyunlarının Türkiye’deki Dolaşımı, DEMİREL Z. E. , B.Haleva(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Toplumsal Açıdan Çeviri Olgusunda Dil Farklılıkları, DEMİREL Z. E. , E.Alp(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Yüksek Kültür ve Popüler Kültürde Kadın Söyleminin Woolf ve Weldon Çevirileri Üzerinden İncelenmesi, DEMİREL Z. E. , O.Burak(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Türk Üniversitelerindeki Sokrates Programını Yürüten Birimlerin Yapısal Olarak İncelenmeleri ve Bir Modelleme Çalışması, DEMİREL Z. E. , Z.Süter(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Raymond Queneau’nun Zazie dans le métro Romanının Türkçe Çevirisinin Toplumsal Bağlamda Eleştirisi, DEMİREL Z. E. , Z.Karaca(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Altyazı Çeviri Sorununa Toplumbilimsel Bir Yaklaşım, DEMİREL Z. E. , T.Zent(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Kültürlerarası Etkileşimdeki Rolü Açısından Kırmızı Başlıklı Kız Masalı Çevirileri,, DEMİREL Z. E. , E.Danacı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Avrupa Birliği Eğitim Programlarına Katılan Türk Öğrencilerin Kültürlerarası İletişiminin Yabancı Dil Eğitimlerine Yansımaları, DEMİREL Z. E. (Danışman) , Z.Lembet(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

Tasarladığı Dersler