Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Treatment of real paracetamol wastewater by Fenton process

Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, cilt.23, ss.177-186, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A Statistical Evaluation of the Potential Genotoxic Activity in Surface Water of the Golden Horn Estuary

Marine Pollution Bulletin, cilt.60, ss.1708-1711, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Anaerobic Digestion Technology in Poultry and Livestock Waste Treatment – A Literature Review

Waste Management & Research, cilt.27, no.1, ss.3-18, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A small-scale biogas digester model for hen manure treatment: evaluation and suggestions

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.16, ss.804-811, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ZERO WASTE APPROACH IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND APPLICATION AREAS IN VARIOUS SECTORS

International Refereed Journal of Engineering And Sciences, cilt.13, ss.35-59, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

In Situ Investigation of the Biodeteriorative Microorganisms Lived on Stone Surfaces of the Sumela Monastery (Trabzon, Turkey)

Journal of Environmental Analytical Toxicology, cilt.7, ss.506-516, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Gübre Atıklarının Arıtılmasında Sabit Kubbeli Çin Tipi Biyogaz Reaktörü Tasarımı: Bir Örnek Uygulama

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.24, ss.119-127, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sıfır Atık Yaklaşımı ve Uygulamaları

1. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 Aralık 2018, ss.518 Creative Commons License

Sustainable Green Buildings

International Conference on Resource Recovery In Environmental Engineerings, İstanbul, Türkiye, 15 Kasım 2018, ss.99-102 Creative Commons License

Assessment of Potential Genotoxic Activity of Asin Bay with SOS Chromotest

9th Eastern European Young Water Professionals Conference, Budapeşte, Macaristan, 24 Mayıs 2017, ss.12

Determination of Potential Genotoxic Activity of Gulluk Gulf with SOS Chromotest

9th Eastern European Young Water Professionals Conference, 24 - 27 Mayıs 2017, ss.115-116

Monıtorıng The Removal Effıcıency of The Herbıcıde Aclonıfen By Soıl Bacterıa

.", MOLCHEM 2014- Interational Symposium of Molecular Chemistry, İstanbul, Türkiye, 04 Aralık 2014, ss.25

Monitoring The Removal Efficiency of The Herbicide Aclonifen By Soil Bacteria

MOLCHEM 2014- International Symposium of Molecular Chemistry, 18 - 19 Aralık 2014, ss.94

Parasetamol İçeren İlaç Atıksularından İleri Oksidasyon Sistemleri ile KOİ Giderimi

I. Ar-Ge Proje Pazarı Enerji ve Çevre Teknolojileri., İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Mayıs 2012, ss.1

Post-Treatment Alternatives for UASB Pretreated Poultry Manure Wastewater

Cairo 11th International Conference on Energy & Environment, Hurghada

Kitap & Kitap Bölümleri

Çevre Mühendisliği’nde Escherichia coli PQ37 Bakteri Aktivitesi Kullanılarak Çevresel Alanlarda Gen Hasarının Tespiti Çalışmaları

Çevre Bilim Ve Teknoloji, TÜRKDOĞAN F.İ., İSKENDER F.G., TÜFEKÇİ N., ÖVEZ S., Editör, Güven Plus Grup A.Ş. Kaya Yayınları, İstanbul, ss.464-481, 2018 Creative Commons License