Doç.Dr.

Emel ESEN


İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme Bölümü

Örgütsel Davranış

Eğitim Bilgileri

2006 - 2011

2006 - 2011

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Organizational Behavior, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

2013 - 2015

2013 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

2011 - 2013

2011 - 2013

Araştırma Görevlisi Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

2005 - 2011

2005 - 2011

Araştırma Görevlisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

Yıldız Teknik Üniversitesi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Duygusal Zekânın Duygusal Emek Davranışı ve Çalışanların Müşterilere Yönelik Davranışına Etkisi

Boncukcu M., Esen E.

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-16, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

The Role of Graphs in Environmental Disclosures: An Empirical Evidence From Turkey

Cüre T., Esen E. , Özsözgün Çalışkan A.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal,, cilt.22, ss.12-27, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Duygusal Zeka Çatışma Yönetim Stratejilerini Nasıl Etkilemektedir? Çalışan Algısına Yönelik Bir Araştırma

Çetinel G., Esen E.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.93-108, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

The Effects of Self-esteem and Locus of Control on Self reported Personal Reputation

Erkmen T. , Esen E.

Gurukul Business Review (GBR), cilt.15, ss.12-23, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2018

2018

THE EFFECT OF CORPORATE REPUTATION ON CONSUMER BEHAVIOUR AND PURCHASE INTENTIONS

KIRÇOVA İ. , ESEN E.

MANAGEMENT RESEARCH AND PRACTICE, cilt.10, ss.21-32, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2018

2018

Constructing the CEO Personal Brand: The Case of Four Pioneering CEOs in Turkey

ERDOĞMUŞ N. , ESEN E.

CORPORATE REPUTATION REVIEW, cilt.21, ss.37-49, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON PERCEIVED JOB PERFORMANCE

Uğur D., ESEN E.

GURUKUL BUSINESS REVIEW-GBR, cilt.14, ss.1-5, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

The Moderating Role of Psychological Wellbeing: Organizational Virtuousness and Work Engagement

Çelik A., Esen E.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.50, ss.668-674, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

How University Reputation Practices and Reputation Perceptions Are Related?

Aras G. , Esen E. , Özsözgün Çalışkan A.

Kafkas İİBF Dergisi, cilt.8, ss.19-24, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Kariyer Planlamanın Örgüte Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Olan Etkisi

Ece Ş., ESEN E.

E-İŞ GÜÇ, ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ, cilt.19, ss.123-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Vignette Development for Determining the Personality Characteristics of Resilient Leader

ESEN E.

Research Journal of Business and Management, cilt.3, ss.141-146, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Dimensions of Online Customer Engagement

Enginkaya Erkent E. , Esen E.

Journal of Business, Economics and Finance, cilt.3, ss.106-114, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

An empirical research about whistleblowing behavior in accounting context

ERKMEN T. , ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A. , ESEN E.

Journal of Accounting and Organizational Change, cilt.10, ss.229-243, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2013

2013

Psikolojik Sermaye Ölçeğininin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması’’

ERKMEN T. , Esen E.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Hizmet Sektöründe Yöneticiye Duyulan Güven ile Kuruma Duyulan Güven İlişkisinin İncelenmesi

ERKMEN T. , Esen E.

JSS Balkan Journal of Social Sciences, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

An Investigation Turkish Business and Economics Students’ Perceptions of Corporate Social Responsibility

Akbaş H. E. , Özsözgün Çalışkan A. , Esen E.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU), cilt.5, ss.69-80, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

The Role of Trust On The Relationship Between Organizational Engagement and Corporate Reputation

ESEN E.

Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisii, cilt.19, ss.47-58, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ESEN E. , ERKMEN T.

Bilişim Sektöründe Çalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, cilt.14, ss.55-72, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Örgütsel Erdemlilik Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ERKMEN T. , ESEN E.

BERJ (Business and Economic Research Journal),, cilt.3, ss.107-121, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İşletmelerde Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulması (Whistleblowing)

Esen E. , Kaplan H. A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.14, ss.33-52, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Psikolojik Sermaye Konusunda 2003-2011 yıllarında Yapılan Çalışmaların Kategorik olarak İncelenmesi

ERKMEN T. , ESEN E.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.9, ss.89-103, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Türkiye’deki ve Dünya’daki İtibar Ölçümlerinin Karşılaştırılması

ESEN E.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.289-306, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Çalışanların Örgüte Cezbolması

ESEN E.

Marmara Üniversitesi İİBF Dergi, cilt.30, ss.655-667, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Insider Trading From the Perspectives of Justice and Virtue Ethics

Özsözgün Çalışkan A. , Esen E.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.29, ss.513-526, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Insider Trading from the Perspectives of Two Ethical Theories: Utilitarianism and Kant’s Approach

Özsözgün Çalışkan A. , Esen E. , Akbaş H. E.

International Journal of Business and Management Studies, cilt.2, ss.1-8, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

A Theoretical Framework About How Organizations Promote Their Corporate Social Responsibility Initiatives

Enginkaya Erkent E. , Ozansoy Çadırcı T. , Esen E.

International Journal of Business and Management, cilt.1, ss.39-47, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Muhasebe Mesleğinde Etik Algısı ve Etik Dışı Davranışlarla İlişkisi: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme

Akbaş H. E. , Özsözgün Çalışkan A. , Esen E.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.8, ss.175-184, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Green Human Resource Management (GHRM) and Environmental Sustainability of Companies

Esen E. , Özsözgün Çalışkan A.

Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2019, ss.1-2

2019

2019

Corporate Culture in Integrated Reporting

Özsözgün Çalışkan A. , Esen E.

Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2019, ss.1-2

2018

2018

Bir Kamu Kurumunda Eğitim İhtiyaç Analizinin Katılımcı Memnuniyetine Olan Etkisinin İncelenmesi

Korkmaz H. T. , Esen E.

V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Aralık 2018, ss.423-435

2018

2018

Readibility of Corporate Reports and Impression Management

Özsözgün Çalışkan A. , Esen E.

Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, ss.1-2

2018

2018

Sustainability Disclosures and Impression Management on Social Media

Esen E. , Özsözgün Çalışkan A.

Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2018, ss.1-2

2017

2017

The Effect of Authentic Leadership on Organizational Commitment and Burnout

ESEN E. , Kutluata K., Karabulut E.

Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 Mayıs 2017, ss.1029-1035

2016

2016

Duygusal Emeğin Algılanan İş Performansı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Adaletin Şartlı Değişken Rolü: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

Kutluata K., ESEN E.

3. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Aralık 2016

2016

2016

CEO’ların Kişisel Marka Süreci: Türkiye’deki Öncü CEO’ların Analizi

ERDOĞMUŞ N. , ESEN E.

24. Ulusal Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs 2016

2016

2016

Mezun Bakış Açısıyla Üniversitenin İtibar Uygulamaları

ARAS G. , ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A., ESEN E.

4. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, İstanbul, Türkiye, 16 Mart 2016

2015

2015

Örgüt İkliminin Üretkenlik Karşıtı Davranışlara Olan Etkisinde Güdülenme Seviyelerinin Şartlı Değişken Etkisi

Türker M., ESEN E.

3. Örgütsel Vatandaşlık Davranış Kongresi, Tokat, Türkiye, 06 Kasım 2015, ss.485-488

2014

2014

2. Örgütsel Vatandaşlık Davranış Kongresi

ERKMEN T. , BOZKURT S. , ESEN E.

Çalışanların Sosyal Sorumluluk Algılamaları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının, Kurumsal İtibar Algılamalarına Etkisi, Kayseri, Türkiye, 07 Kasım 2014, ss.833-838

2013

2013

Differences in Reputation Measurement between Companies and Nonprofit Organizations

Aras G. , Karaman Akgül A. , Özsözgün Çalışkan A., Esen E.

2nd International Reputation Management Conference, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2013, ss.12-13

2011

2011

An Investigation of Ethical Decision Making of Accounting Profession in Turkey

ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A. , AKBAŞ H. E. , ESEN E.

Third International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Nevşehir, Türkiye, 07 Haziran 2011, ss.314-327

2011

2011

A Study About The Relationship between Political Behavior and Ethical Climate in Banking Sector

ERKMEN T. , BOZKURT S. , ESEN E.

3nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Nevşehir, Türkiye, 07 Haziran 2011

2011

2011

An Empirical Study on Job Involvement and Motivational Needs of Accountants

ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A. , AKBAŞ H. E. , ESEN E.

Eurasia Business and Economics Society (EBES) 2011 Conference, İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2011, ss.159-178

2011

2011

A Study About The Relationship Between Burnout And Ethical Climate In Banking Sector

ERKMEN T. , BOZKURT S. , ESEN E.

Eurasia Business and Economics Society (EBES), İstanbul, Türkiye, 01 Haziran 2011

2010

2010

A Comparison Of Ethical Codes Of Public and Private Organizations with The Perspectives Of Global Impact In Banking Sector

ERKMEN T. , ÇERİK Ş. , BOZKURT S. , ESEN E.

, 2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, İstanbul, Türkiye, 09 Haziran 2010

2007

2007

Sivil Toplum Örgütlerinin Kaynak Yetersizliği

ESEN E.

IV. International NGO’s Conference, Çanakkale, Türkiye, 19 Ekim 2007

2007

2007

Whistleblowing At Work: A Study About Employee Perceptions

ÇERİK Ş. , ESEN E.

International Conference On Business, Management And Economics (Icbme), İzmir, Türkiye, 13 Haziran 2007

2007

2007

The Relationship Between Social Needs and Political Behaviors in Organizations

ESEN E. , Türker M., Gürel H., Öztürk Y., Dural Ö.

Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, İstanbul, Türkiye, 13 Haziran 2007

2007

2007

Çatışma Yönetimi ve Duygusal Zeka İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma

ESEN E.

International Symposium Emotional Intelligience and Communication, İzmir, Türkiye, 07 Mayıs 2007

2006

2006

Bilgi Toplumunda Sivil Toplum Örgütleri ve Medya İlişkisi

ESEN E.

Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 03 Kasım 2006

0

0

The Effect of Employment Value Preposition on Employee Retention: A Research on Private Sector in Turkey

Pınarbaşı F., ESEN E.

AICSS (Annual International Conference on Social Sciences,, İstanbul, Türkiye, ss.1

2017

2017

Writing Styles of CEO Statements in Sustainability Reports

Özsözgün Çalışkan A. , Esen E.

Global Business Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2017, ss.1036-1042

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Climate change disclosures in different cultures: A study of sustainability reports

Özsözgün Çalışkan A. , Esen E.

The Palgrave Handbook of Corporate Sustainability in the Digital Era, Seung Ho Park,Maria Alejandra Gonzalez-Perez,Dinorá Eliete Floriani, Editör, Springer, London/Berlin , Geneve, ss.1, 2020

2020

2020

İfşa Davranışı (Whistleblowing)

Esen E.

Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Şerif Şimşek,Adnan Çelik,Tahir Akgemci,Ahmet Diken, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, 2020

2019

2019

İtibar Yönetimi

ESEN E.

Yönetim ve Davranış, Turhan Erkmen, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.363-386, 2019

2019

2019

Psikolojik Sermaye

ESEN E.

Yönetim ve Davranış, Turhan Erkmen, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.263-288, 2019

2019

2019

Diversity Management in Sustainability Reports: A Case Study From Turkey

ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A. , ESEN E.

Diversity within Diversity Management, Andri Georgiadou, Maria Alejandra Gonzalez-Perez, Miguel R. Olivas-Lujan, Editör, Emerald Publishing, -, 2019

2018

2018

Reputation Indicators of Participating Companies to UN Global Compact

ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A. , ESEN E.

Sustainability and Social Responsibility of Accounting Global Systems: A Global Approach, Çalıyurt, Kıymet Tunca, Said, Roshima, Editör, Springer, -, 2018

2018

2018

Possible Outcomes for Whistleblowers after They Speak Out

ESEN E.

Regulations and Applications of Ethics in Business Practice, Bian, Jing, Çalıyurt, Kıymet Tunca, Editör, Springer, -, 2018

2018

2018

CEO Sociability in Twitter: Findings of Fortune 500 CEO’s

ERDOĞMUŞ N. , ESEN E.

Management and Technological Challanges in Digital Age, Melo, Pedro Novo, Machado, Carolina, Editör, Crc Press, -, 2018

2017

2017

Çalışan Tutkunluğu Stratejisi

ESEN E.

Amstrong’un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı, Yonca Gürol, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2017

2017

2017

Çalışma Amaçlarının Kişisel İtibarla İlişkisi

ESEN E.

Değerli İnsana, ‘‘Değer’’li Çalışmalar, Yaşam ve Çalışma Değerleri Üzerine Araştırmalar, Çinko, M., Turgut, Tülay, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, 2017

2016

2016

Inseparable Parts of Sustainability: Business, Climate Change and Integrated Reporting

ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A. , ESEN E.

Advances in Sustainability and Environmental Justice, Leonard, Liam, Gonzalez-Perez, Maria-Alejandra, Editör, Emerald, -, ss.25-44, 2016

2016

2016

İtibar Yönetimi ve Sosyal Beceriler

ESEN E.

Profesyonel Yaşamda İmaj ve İtibar Yönetimi, Köksal Büyük, Editör, Anadolu Yayınları, Eskişehir, 2016

2016

2016

Company Policies to Adapt Climate Change Plan: A Case Study on Turkey

ESEN E. , ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A.

Climate Change and the 2030 Corporate Agenda for Sustainable Development, Gonzalez-Perez, Maria Alejandra, Leonard, Liam, Editör, Emerald Group Publishing Limited, ss.159-175, 2016

2015

2015

Leadership Styles in Organizations Participating the UN Global Compact

ESEN E.

International Business, The UN Global Compact: Fair Competition and Environmental and Labour Justice in International and Domestic Markets, Advances in Sustainability and Environmental Justice, Leonard, Liam, Gonzalez-Perez, Maria-Alejandra, Editör, Emerald, -, ss.159-173, 2015

2014

2014

Ethical Dilemmas and Decision Making In Accounting

ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A. , AKBAŞ H. E. , ESEN E.

Corporate Governance: An International Perspective, Idowu, Samuel O., Caliyurt, Kiymet Tunca, Editör, Springer, ss.241-252, 2014

2014

2014

Differences in Reputation Measurement between Companies and Nonprofit Organizations

ARAS G. , ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN A. , KARAMAN AKGÜL A. , ESEN E.

Corporate Reputation in Theory and Practice, Orhan SAMAST, Banu BAYBARS HAWKS, Editör, İtibar Yönetimi Enstitüsü, 2014

2013

2013

The Role of Leader Reputation on Determining Corporate Reputation

ERKMEN T. , ESEN E.

New Challenges, New Opportunities: Interdisciplinary Perspectives on Reputation Management, Banu Baybars-Hawks & Orhan Samast, Editör, Pozitif Matbaacılık, Ankara, ss.95-104, 2013

2013

2013

The Influence on Corporate Social Responsibility Activities on Building Corporate Reputation

ESEN E.

International Business, Sustainability and Corporate Social Responsibility, Advances in Sustainability and Environmental Justice, Leonard, Liam, Gonzalez-Perez, Maria-Alejandra, Editör, Emerald Publishing, -, ss.133-150, 2013

2013

2013

How do Weak and Strong Culture Influence on Corporate Reputation

ERKMEN T. , ESEN E.

New Challenges, New Opportunities: Interdisciplinary Perspectives on Reputation Management, Banu Baybars-Hawks & Orhan Samast, Editör, Pozitif Basin Yayın Dağıtım, Ankara, ss.43-53, 2013

Diğer Yayınlar

2019

2019

İşveren Tercihinde Asimetrik Bilgi

Esen E.

Diğer, ss.1-2, 2019

2017

2017

155. Mutlu İnsan

ESEN E.

Diğer, 2017

2017

2017

Erdemli Kurumlar Aranıyor

ESEN E.

Diğer, ss.1, 2017

2016

2016

Esenlikler...

ESEN E.

Diğer, 2016

2016

2016

Sosyal CEO

ESEN E.

Diğer, 2016


Duyurular & Dokümanlar

Araştırma Yöntemleri Ve Bilimsel Etik Dersi-6
Ders Notu
31.03.2020
Vocational English-1 (Course 8-10)- Jobs of Tomorrow
Ders Notu
16.03.2020

Report (shortened):

Jobs of Tomorrow

WEF_Jobs_of_Tomorrow_2020_Abstract.....pdf Creative Commons License

Araştırma Yöntemleri Ve Bilimsel Etik Dersi-1
Ders Notu
12.02.2020
Vocational English (Course 1-6)
Ders Notu
4.02.2020

İlk 6 haftanın ders notudur. 

Vocational English-1.docx Creative Commons License

Vocational English-1 (Course Syllabus)
Duyuru
4.02.2020

Mesleki İngilizce-1 dersi, ders planıdır. 

Syllabus_2020.doc Creative Commons License