Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Sosyoloji

  • Toplumsal Yapı ve Değişme

  • Mimarlık

  • Şehir ve Bölge Planlama

  • Kent Planlaması ve Gelişimi

  • Mühendislik ve Teknoloji