Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Neoliberal Agenda and the Changing Urban Form of Istanbul

INTERNATIONAL PLANNING STUDIES, cilt.16, ss.5-25, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Research to Measure Bosphorus Region Residents' Support for Tourism

MEGARON, cilt.11, ss.382-397, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Geleceğini Turizmde Arayan İstanbul Gerilimler Çelişkiler

Mimarist, cilt.15, ss.25-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekânın Yeniden Organizasyonunun Ekonomi Politiği

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.4, ss.37-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cultural triangle and beyond: A spatial analysis of cultural industries in Istanbul

Planning Practice and Research, cilt.26, ss.167-183, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DOSYA: Kentsel Yenileme ve Dönüşüm: Deneyimler

Mimarlık, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul’un Koruma Alanlarının Değerlendirilmesi

Megaron, cilt.4, ss.5-15, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Tourism in İstanbul: Culture-Led Strategies

Urbanistica PVS, cilt.19, ss.35-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa’da Yeniden Yapılanan Planlama Eğitimi

MD Mimarlık, ss.102-108, 2008 (Hakemsiz Dergi)

1980 sonrası İstanbul’da Toplumsal AyrışmanınMekansal İzdüşümleri

Mimar.ist, cilt.3, ss.84-89, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boğaziçi’nin Yönetimi ve Kötü Yönetimi

İstanbul Dergisi, ss.57-63, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul’un Kimlik Değişimi: Su Kentinden Kara Kentine

İstanbul Dergisi, ss.118-128, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE JOURNEY OF A SMART AND ENERGY EFFICIENT COMMUNITY

2019 AESOP Annual Congress ”Planning for Transition”, Venedik, İtalya, 9 - 13 Temmuz 2019, ss.1110

UNDERSTANDING THE GAP BETWEEN ENERGY POLICIES AND REAL-PRACTICE

2019 AESOP Annual Congress, ”Planning for Transition”, Venedik, İtalya, 9 - 13 Temmuz 2019, ss.1038

PRIVATISATION OF PUBLIC ASSETS AND URBAN TRANSFORMATION IN ISTANBUL

2019 AESOP Annual Congress, ”Planning for Transition”, Venedik, 9 - 13 Temmuz 2019, ss.133

YARATICI SINIF VE SOYLULAŞMA İLİŞKİSİ: YELDEĞİRMENİ ÖRNEĞİ

19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Giresun, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019 Creative Commons License

Discussing Tourism Oriented Interventions from the Perspective of Local Enterprises Case of Bosporus Site

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, ss.118-119

A Spark of Change: Awareness on Energy Efficiency on the Mobility Choices

ISOCARP-OAPA Conference 2017, Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, 24 Ekim 2017, ss.660-670

Let’s be Smart and Reduce Our Energy

ISOCARP-OAPA Joint Conference on ‘Smart Communities, Portland, OR, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 27 Ekim 2017, ss.571-583

A Spark of Change: Awareness of Energy Consumption through Mobility Choices

ISOCARP-OAPA Conference on Smart Commuties, Portland, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 27 Ekim 2017, ss.660-670

Changing forms of self-organization and governmentality in urban development: The case of Istanbul

3rd International Conference on “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape Socio-economic Dimensions, Ermoupoli, Yunanistan, 26 - 30 Haziran 2017

Critical reflections on culture, nature and tourism in a neoliberalized world

4th European Ecotourism Conference, SAfranbolu, Türkiye, 17 - 18 Nisan 2017

Changing Spatialities of Istanbul From a Bottom up Informal Development Towards a State Led Flexible Urban Transformation

2nd International Conference on `Changing Cities? Spatial, Design Landscape Socio-economic Dimensions, Porto Heli, 22 - 26 Haziran 2015, ss.5-15

Refashioning the cultural landscape of Istanbul s historic neighborhoods urban renewal in the guise of historic preservation

2nd International Conference on `Changing Cities? Spatial, Design Landscape Socio-economic Dimensions, Piraeus, Yunanistan, 22 - 26 Haziran 2015, ss.55

Contested Spaces at the Core and the Periphery: Fragmentation and Social Polarization in Istanbul in the Neoliberal Age

Spazi Contesi in Africa e Medio Seminar Series, Milan, İtalya, 28 - 31 Mayıs 2011, ss.1

Kültür ile Barışık Bir Kent Turizmi Batı Örnekleri ve İstanbul

Kent Kültüründe Turizm ve Mimarlık, Turizm Mimarlık Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2010, ss.83-89

Beyond the Neo-Liberal Recent Past: Re-Claiming the Cities of the Future for All

3rd AESOP Young Academics Meeting, Vienna, Avusturya, 9 - 12 Şubat 2009, ss.13

Eski Kent Merkezinde Yeni Yoksullar: Tarlabaşı, İstanbul.

Kent Yoksulluğuve Planlama, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 26. Kolokyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2002

İstanbul A city of waterfronts or a city inland

Waterfronts: A New Frontier for Cities on Water, Venice, İtalya, 18 - 20 Ocak 2016, ss.116-123

Kitap & Kitap Bölümleri

Cultural Industries

Turkish Cultural Policy Report as Civil Perspective, Serhan Ada, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.233-249, 2020

Building a Smart Community in Kadıköy

From Efficiency to Reduction: Tackling energy consumption in across disciplinary perspective, Savini, F., Pineda Revilla, B., Pfeffer, K. Bertolini, L., Editör, in Planning, Utrecht, ss.39-66, 2020

What Tourism Has to Offer for Sustainable Tourism in Istanbul: Boundaries and Potentials

HERITAGE IN CONTEXT 2 Archaeology and Tourism, Piesker K., Akan B., Göçmen D., Tezer Altay S., Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.49-88, 2018

İstanbul’da Sürdürülebilir Turizm Arayışında Arkeolojinin Sundukları: Sınırlar ve Potansiyeller .... 49What Tourism Has to Offer for Sustainable Tourism in Istanbul: Boundaries and Potentials

HERITAGE IN CONTEXT 2Archäologie und TourismusArchaeology and TourismArkeoloji ve Turizm, Katja Piesker – Burcu AkanDuygu Göçmen – Seçil Tezer Altay, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.49-87, 2018

Planlama Eğitiminde Katılım Odaklı Yeni Arayışlar: YTÜ Deneyimi

TUPOB 12. DONEM II. OLA.ĞAN TOPLANTISIŞEHİR PLANLAMA OKULLARI VE PLANLAMA EĞİTİMİ, Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU vd., Editör, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI, İstanbul, ss.12-16, 2018

Kartal, İstanbul: Planning Between Flexibility and Control: Contradictions, Uncertainties and Power Relations in Urban Transformation

Planning Projects in Transition Interventions, Regulations and Investment, Savini Federico; Salet Willem, Editör, Jovis, Berlin, ss.46-71, 2016

derBent, istanBulFrom a Bottom-up informal developmenttowards a state-led urban transformation

Planning Projects in Transition: Interventions Regulations and Investments, Federico Savini, Willem Salet, Editör, JOVIS VERLAG Gmbh, Berlin, ss.92-113, 2016

Kartal, istanBulplanning between Flexibility and control: contradictions, uncertainties and power relations in urban transformation

Planning Projects in TransitionInterventions Regulations and Investments, Federico Savini, Willem Salet, Editör, JOVIS VERLAG gmbh, Berlin, ss.72-91, 2016

A Reading of Istanbul’s Protected Sites Through the Lenses of Cultural Landscapesand Historic Urban Landscapes

CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE IN TURKEY, Zeynep Ahunbay, Deniz Mazlum, Zeynep Eres, Editör, Ege Yayinlari, İstanbul, ss.29-46, 2016

Kültür Mirasının Değişen Kapsamı ve ‘Kültürel Mirasın Toplum İçin Değeri - Faro Sözleşmesi’nin Algılanması: Türkiye İçin Bir Ön Araştırma

Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY) Yıllık 2011, Ayça İnce, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.47-56, 2012

The Shifting Scope of Cultural Heritage, and the Perception of ‘Value of Cultural Heritage for Society-Faro Convention: A Preliminary Research Study for Turkey

Cultural Policy and Management (KPY) Yearbook 2011, Deniz Ünsal, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.45-53, 2012

Towards a creative city? Problems and prospects of Istanbul’s creative sectors

Pioneering Minds Worldwide: On the Entrepreneurial Principles of the Cultural and Creative Industries, G. Hagoort, A. Thomassen, R. Kooyman, Editör, Eburon Academic Pres, Delft, ss.109-112, 2012

Kültürel miras yönetiminde çağdaş yaklaşımlar

Kültürel miras yönetimi, Aksoy Asu, Ünsal Deniz, Editör, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.3-29, 2012

Cultural Economy Compendium: İstanbul 2010

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011

Kültür Ekonomisi Envanteri: İstanbul 2010

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011

5366 Sayılı Yasa Merkezli Dönüşüm Ve Sulukule Örneği: Belediye’nin Hedefleri Ve Yaşanan Gerçeklik

Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Özdemir D., Editör, Nobel, Ankara, ss.317-334, 2010

Global Aspirations and Socio-Spatial Restructuring of Istanbul in an Era of New Internationalism

Turkish Triangle: Ankara, Istanbul and Izmir at the Gates of Europe, Hashim Sarkis, Neyran Turan, Editör, Harvard Graduate School of Design, Boston, ss.22-60, 2010

Tarihi Bir Çevreyi Yaşatmak: Paris Ve Bologna’da Bütüncül Koruma Yaklaşımları.

Yerleşim Yazıları, Ayşenur Ökten, Zeynep Merey Enlil, Arzu Kahraman, Dikmen Uğuz Taşçı, Editör, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.169-204, 1992

Bilirkişi Raporları