Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Economic Operation of a Micro-Grid Considering Demand Side Flexibility and Common ESS Availability

8th IEEE PES International Conference on Innovative Smart Grid Technologies — ISGT Europe 2018, Sarajevo, Bosna-Hersek, 21 Ekim 2018, ss.1

Scenario Based Analysis of an EV Parking Lot Equipped with Roof-Top PV Unit within Distribution Systems

IEEE International Conference on Smart Energy Systems and Technologies, Sevilla, İspanya, 10 Eylül 2018, ss.1

Rüzgar Türbinlerinin Matlab GUI Ortamında Fizibilite Analizi

9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 03 Kasım 2017, ss.1

Talep Cevabı ve Mikro Şebekelerdeki Rolü

1. Ulusal Elektrik Enerjisi Dönüşümü Kongresi, Elazığ, Türkiye, 21 Eylül 2017, ss.27-32

Kitap & Kitap Bölümleri

Pathways to a Smarter Power System

History of Electricity, Ozan Erdinç, Akın Taşcıkaraoğlu, Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, ss.1-45, 2019