Araştırma Alanları

  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

  • Biyoenformatik

  • İstatistik

  • İstatistik Analiz ve Uygulamaları

  • Temel Bilimler