Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CROSS-NATIONAL COMPARISONS OF STUDENTS' SCIENCE SUCCESS BASED ON GENDER VARIABILITY: EVIDENCE FROM TIMSS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.19, ss.186-200, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Radiation interaction parameters for blood samples of breast cancer patients: an MCNP study

RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS, cilt.58, ss.531-537, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

FINDING THE BEST ALGORITHMS AND EFFECTIVE FACTORS IN CLASSIFICATION OF TURKISH SCIENCE STUDENT SUCCESS

JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, cilt.18, ss.239-253, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Influence of Time and Direction Information on Video Head Impulse Gains

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.13, ss.363-367, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Identifying the Classification Performances of Educational Data Mining Methods: A Case Study for TIMSS

KURAM VE UYGULAMADA EGİTİM BİLİMLERİ, cilt.17, ss.1605-1623, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Feature based quality assessment of DNA sequencing chromatograms

APPLIED SOFT COMPUTING, cilt.41, ss.420-427, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Support vector machines for quality control of DNA sequencing

JOURNAL OF INEQUALITIES AND APPLICATIONS, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PREDICTION OF BIST PRICE INDICES: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN TRADITIONAL AND DEEP LEARNING METHODS

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences (Article in Press), cilt.38, ss.1-9, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Educational Data Mining Methods for TIMSS 2015 Mathematics Success: Turkey Case

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.38, ss.963-977, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

MULTIVARIATE MARKOV CHAIN MODEL: AN APPLICATIONTO S&P500 AND FTSE-100 STOCK EXCHANGES

JOURNAL OF RESEARCH IN ECONOMICS (JORE), cilt.2, ss.75-88, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Classification Of BIST-100 Index’ Changes Via Machine Learning Methods

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.39, ss.117-129, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Alternative Approach to the Solution of Multi-Objective Geometric Programming Problems

Open Journal of Optimization, ss.11-25, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Application of Geometric Programming

Istanbul Aydin University International Journal of Electronics; Mechanical and Mechatronics Engineering, cilt.2, ss.157-161, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Application of Multivariate Markov Chain Model on the Changes in Exchange Rates: Turkey Case

European Journal of Social Sciences, cilt.18, ss.542-552, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Id3, Fuzzy Id3 and Probabilistic Id3 Algorithms in the Evaluation of Learning Achievements

Journal of Computing, cilt.2, ss.20-24, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Değişkenli Markov Zinciri Modeli ve Bir Uygulama

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.29, ss.577-590, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Algorithms of Hidden Markov Model and a Prediction Method on Product Preferences

Journal of Computing, cilt.2, ss.12-17, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Geometric Programming Approach for The Automotive Production in Turkey

Journal of Computing, cilt.2, ss.1-5, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Elektronik Market Tercihlerinin İncelenmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.114-130, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanser Verilerinin Sınıflandırılmasında Yapay Sinir Ağları ile Destek Vektör Makinelerinin Karşılaştırılması

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.71-83, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

APPLYING HIDDEN MARKOV MODEL TO BRAND CHOICES AND ITS REASONS

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.10, ss.167-186, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Saklı Markov Modeli ile Bir Tahminleme

Ekonomik Yaklaşım, cilt.20, ss.59-85, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Markov Zinciri Yöntemi ile Taşınabilir Bilgisayar Tercihlerinin Analizi

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, SBE Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.4, ss.37-56, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Saklı Markov modelleri kullanılarak Türkiye’de dolar kurundaki değişimin tahmin edilmesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, cilt.38, ss.1-23, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stochastic Differential Equation Simulation of Population Growth Rate

Journal of Analysis and Computation, cilt.4, ss.155-163, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatırım Araçları Tercihlerinin Markov Analizi ile Yorumlanması

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.3, ss.111-125, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PISA 2018 Sonuçları Üzerine Bir Sınıflandırma Uygulaması

3rd International Conferenceon Data Science and Applications (ICONDATA’xx20), İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2020, cilt.1, no.1, ss.177-181

Veri Madenciliği Teknikleri Kullanılarak BIST 100 Borsa Endeksi Hareketinin Sınıflandırılması

3rd International Conferenceon Data Science and Applications (ICONDATA’xx20), İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2020, ss.51

Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Ek Garanti Satın Alım Tahminlemesi

20. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020, ss.262

Destek Vektör Makineleri ile Pisa 2015 Sonuçları Üzerine Bir Sınıflandırma Uygulaması

20. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Şubat 2020, ss.308

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE YEREL SEÇİM ADAY BELİRLEME SÜRECİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

2nd International Congress on Statistics Mathematics and Analytical Methods, İstanbul, Türkiye, 28 Mart 2019, cilt.0, no.0, ss.105-112

Destek Vektör Makineleri ile Eğitim Veri Seti Üzerine BirSınıflandırma Uygulaması: TIMMS-2015 Türkiye

International Conference on Data Science and Applications, Yalova, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018, ss.36-37

Veri Madenciliği Yöntemleri ile Meme Kanseri Hastalarının Kan Örnekleri Üzerine Bir Sınıflandırma Uygulaması

19. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.1440-1448

Finding The Best Machine Learning Algorithms in Predicting The Successes of 8th GradeTurkish Students

19. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.640-642

The Classification with Support Vector Machines and Logistic Regression: The case study of TIMSS 2015 Turkey Results

19. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.633-636

Comparison of Classification Achievements of Logistic Regression and Decision Trees Algorithms on TIMSS 2015 Data

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018, ss.111

Prediction Of Breast Cancer Pattern Using Artificial Neural Network Algorithms

4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.78

Classification of breast cancer patients’ blood samples using machine learning algorithms

4th International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.79

TÜRKİYE’DE OTOMOBİL ÜRETİMİNİN BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE MODELLENMESİ VE ÇÖZÜLMESİ

I. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, ss.107

Multivariate Markov Chain Model: An Application to S&P500 and Ftse-100 Stock Exchanges

10th International Statistics Congress, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017, ss.23

Study of electron density via some elements in breast cancer patients’ blood samples

International Advanced Researches and Engineering Congress, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.2714

Bist 100 Endeksi Değerlerindeki Değişimlerin Destek Vektör Makineleri ve Karar Ağaçları İle Sınıflandırılması

The 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, cilt.0, no.0, ss.139

Yetkinlik Bazlı Yönetici Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve TOPSIS Yönteminin Uygulanması

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.237

DOĞRUSAL OLMAYAN DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE BANKACILIKSEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR SINIFLANDIRMA UYGULAMASI

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.258

Oyun Teorisi Yaklaşımı ile Akıllı Telefon Tercihlerinin Belirlenmesi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017, ss.120-121

Stokastik Süreç ve Regresyon Analizi Hatalarının Karşılaştırılması

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2005, ss.678-685

Otomotiv Üretimi Üzerine Şans Kısıtlı Stokastik Programlama Yaklaşımı

12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research, Denizli, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011, ss.115-121

Kitap & Kitap Bölümleri

Customer Oriented Design with Conjoint Analysis

Customer Oriented Product Design, Cengiz Kahraman,Selçuk Çebi, Editör, Springer, London/Berlin , Zürich, ss.401-416, 2020

Destek Vektör Makineleri

Makine Öğrenmesinde Sınıflandırma Yöntemleri ve R Uygulamaları, Ersoy ÖZ,Selçuk ALP, Editör, Livraria Nobel, Ankara, ss.167-188, 2019