Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Classification Of BIST-100 Index’ Changes Via Machine Learning Methods

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.39, ss.117-129, 2017
Link

An Application of Geometric Programming

Istanbul Aydin University International Journal of Electronics; Mechanical and Mechatronics Engineering, cilt.2, ss.157-161, 2012
Link

Çok Değişkenli Markov Zinciri Modeli ve Bir Uygulama

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.29, ss.577-590, 2010
Link

Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Elektronik Market Tercihlerinin İncelenmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.114-130, 2010
Link

APPLYING HIDDEN MARKOV MODEL TO BRAND CHOICES AND ITS REASONS

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.10, ss.167-186, 2009
Link

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Saklı Markov Modeli ile Bir Tahminleme

Gazi Üniversitesi Ekonomik Yaklaşım Dergisi, cilt.20, ss.59-85, 2009
Link

Estimation of dollar rate changes in Turkey using Hidden Markov models

Istanbul University Journal of the School of Business Administration, cilt.38, ss.1-23, 2009
Link

Markov Zinciri Yöntemi ile Taşınabilir Bilgisayar Tercihlerinin Analizi

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, SBE Akademik İncelemeler Dergisi, cilt.4, ss.37-56, 2009 Özet

Stochastic Differential Equation Simulation of Population Growth Rate

Journal of Analysis and Computation, cilt.4, ss.155-163, 2008
Link

Yatırım Araçları Tercihlerinin Markov Analizi ile Yorumlanması

Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, cilt.3, ss.111-125, 2008

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE YEREL SEÇİM ADAY BELİRLEME SÜRECİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

2nd International Congress on Statistics Mathematics and Analytical Methods, İstanbul, Türkiye, 28 Mart 2019, cilt.0, no.0, ss.105-112

Finding The Best Machine Learning Algorithms in Predicting The Successes of 8th Grade Turkish Students

19. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Antalya, Türkiye, 17 Ekim 2018, ss.118-1124

The Classification with Support Vector Machines and Logistic Regression: The case study of TIMSS 2015 Turkey Results

19. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Antalya, Türkiye, 17 Ekim 2018, ss.1325-1331

Veri Madenciliği Yöntemleri ile Meme Kanseri Hastalarının Kan Örnekleri Üzerine Bir Sınıflandırma Uygulaması

19. International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics, Antalya, Türkiye, 17 Ekim 2018, ss.1440-1448

An Application of Classification on Education Data Set with Support Vector Machines: TIMSS-2015 Turkey

International Conference on Data Science and Applications, Yalova, Türkiye, 04 Ekim 2018, ss.48-49
Link

Comparison of Classification Achievements of Logistic Regression and Decision Trees Algorithms on TIMSS 2015 Data

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), İzmir, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.86

Classification of breast cancer patients’ blood samples using machine learning algorithms

Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Antalya, Türkiye, 20 Nisan 2018

Prediction Of Breast Cancer Pattern Using Artificial Neural Network Algorithms

Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology, Antalya, Türkiye, 20 Nisan 2018

TÜRKİYE’DE OTOMOBİL ÜRETİMİNİN BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE MODELLENMESİ VE ÇÖZÜLMESİ

I. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 09 Mart 2018, ss.107

Study of electron density via some elements in breast cancer patients’ blood samples

International Advanced Researches and Engineering Congress, Osmaniye, Türkiye, 16 Kasım 2017

Bist 100 Endeksi Değerlerindeki Değişimlerin Destek Vektör Makineleri ve Karar Ağaçları İle Sınıflandırılması

The 1st International Symposium on Social Sciences and Educational Research, Antalya, Türkiye, 03 Kasım 2017, cilt.0, no.0

Yetkinlik Bazlı Yönetici Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve TOPSIS Yönteminin Uygulanması

XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, Trabzon, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.237

DOĞRUSAL OLMAYAN DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ İLE BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR SINIFLANDIRMA UYGULAMASI

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 05 Ekim 2017, ss.105

Oyun Teorisi Yaklaşımı ile Akıllı Telefon Tercihlerinin Belirlenmesi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 05 Temmuz 2017, cilt.0, no.0, ss.120
Link

Otomotiv Üretimi Üzerine Şans Kısıtlı Stokastik Programlama Yaklaşımı

12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operations Research
Link

Kitap & Kitap Bölümleri