Publications & Works

Articles Published in Other Journals

REPRESENTATION OF TURKISH MYTHOLOGY IN VIRTUAL REALITY ENVIRONMENT

PEOPLE: International Journal of Social Sciences, vol.6, no.2, pp.362-370, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Üniversite İnternet Sitelerinin Görsel Kullanımı Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Medeniyet Sanat, vol.5, no.2, pp.119-134, 2019 (International Refereed University Journal)

DİJİTAL ÇAĞA UYUMLU LOGOLAR TASARLAMAK

Yildiz Journal of Art and Design, vol.6, no.2, pp.174-189, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamusal Alanda Sanat Uygulamalarına Bir Örnek: Mural İstanbul

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.56, pp.1150-1160, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Postmodern Grafik Tasarımın Oluşum Süreci Üzerine Bir İnceleme

Asos Journal Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, no.68, pp.351-367, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Merkezli Kullanıcı Arayüz Tasarımlarında İkon Kullanımı

Medeniyet Sanat, vol.3, no.1, pp.8-28, 2017 (Other Refereed National Journals)

The visual problems of infographics

Global Journal on Humanites Social Sciences, no.1, pp.409-414, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Representation of Mythology in Augmented Reality Environment

International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 2020 , Praha, Czech Republic, 2 - 03 June 2020, pp.9-10 Creative Commons License

Ambalaj Tasarımında Artırılmış Gerçeklik Kullanımı

5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Balıkesir, Turkey, 11 - 14 July 2019, pp.59-70

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Araçlarının Görsel İletişim Tasarım Süreçlerinde Kullanımı

3. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 April 2018, pp.95-105

İlham Panolarının İletişim Tasarım Alanında Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

3. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 April 2018, pp.85-95

The Reflections of Minimalist Approaches on the 21st Century Graphic Design

ICSS XIV - 14th International Conference on Social Sciences, Frankfurt, Germany, 02 March 2018, pp.736

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Ortamlarının Kullanıcı Arayüz Tasarımları Üzerine Bir İnceleme

Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 June 2016, pp.348-359

Çocuk Gelişiminde Tablet Kullanımı

5th world conference on design and arts, 01 May 2016

Günümüz İletişim Tasarımında Özgünlük KavramıÜzerine Bir İnceleme

Uluslararası Sanat Sempozyumu “Sanat, Gerçeklik ve Paradoks”, Muğla, Turkey, 08 October 2015, pp.567-578

An Analysis of Icons that are Used in Mobile Applications Designed for Children

5th World Conference on Design and Arts, Üsküp, Macedonia, 26 May 2015, pp.33

Çocuklar İçin Tasarlanan Tablet Uygulamalarındaki Tipografik Sorunlar

Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 October 2014, pp.210-216

Books & Book Chapters

Sanat, Tasarım ve Reklam Ekseninde Piet Mondrian

in: Reklam ve Sanat, Mehmet Emin Kahraman, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.93-104, 2020

İnteraktif Sanatın Oluşum Süreci ve Günümüzdeki Durumu

in: Görsel İletişim Tasarımı ve Animasyon, Levent Mercin, Editor, Pegem Akademi, İstanbul, pp.107-120, 2017