Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Aydınlık Çevresinde Şevket Süreyya (Aydemir) (1924-1925)

Journal of Modern Turkish History, no.35, pp.509-539, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alevi Tarihyazimi Üzerine*

Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli - Arastirma Dergisi, vol.99, pp.245-266, 2021 (Scopus) Creative Commons License identifier

Olmak ya da Olmamak: II. Meşrutiyet Yıllarında İttihatçılar ve Bektaşiler (1908-1918)

CIHJOURNAL OF ALEVISM - BEKTASHISM STUDIES, no.20, pp.153-172, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

II. Abdülhamit Döneminde Bektaşi Meselesi (1876-1908))

Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.97-118, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarihçinin Defteri: Safranbolu

Yeni Gelen, no.1, pp.47-49, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Tanzimat Döneminde Bir Bektaşi'nin Hikâyesi, Hüseyin Yaşar Baba Nasıl Mülhid Oldu?

CIHJOURNAL OF ALEVISM - BEKTASHISM STUDIES, no.15, pp.93-119, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMANLICILIKTAN TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE BİR ÇOCUK DERGİSİ: ÇOCUK DÜNYASI (1913-1914)

TARIH INCELEMELERI DERGISI, no.XXXII/1, pp.209-232, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği (1869-1908)

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, no.43, pp.47-72, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Şevket Süreyya Aydemir ve Milli Sol Yaklaşım

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, no.16, pp.93-111, 2012 (National Refreed University Journal)

Tanzimat Dönemi Türkçe Çocuk Gazetelerinde Ahlak, İlim ve Milliyetçilik (1869-1876)

Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, no.15, pp.35-64, 2012 (National Non-Refereed Journal)

İlk Osmanlı Ya Da Osmanlıcı Çocuk Gazetesi Mümeyyiz

Toplumsal Tarih, no.202, pp.88-94, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Şehir, Orta Sınıf ve Kürtler İnkardan "Tanıyarak Dışlama"ya

İDEA, vol.2, no.1, pp.255-265, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Mürüvvet Dergisi'nde Kadınlara Pederşahi Yaklaşım

Müteferrika, no.33, pp.293-311, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Antik Yunanda Tarih Anlayışı

Sarıyer Belediyesi Fesefe ve Edebiyat Söyleşileri, İstanbul, Turkey, 14 January 2018

Books & Book Chapters

Episodes in the Encyclopedia

Şevket Süreyya Aydemir (1897-1976)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.-, 2020 Creative Commons License

Other Publications