Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

II. Abdülhamit Döneminde Bektaşi Meselesi (1876-1908)

Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, no.17, ss.97-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Osmanlıcılıktan Türk Milliyetçiliğine Bir Çocuk Dergisi: Çocuk Dünyası (1913-1914)

TARIH INCELEMELERI DERGISI, ss.209-232, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği (1869-1908)

Kebikeç, ss.47-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Tanzimat Döneminde Bir Bektaşi'nin Hikâyesi, Hüseyin Yaşar Baba Nasıl Mülhid Oldu?

Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, ss.93-120, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Şevket Süreyya Aydemir ve Milli Sol Yaklaşım

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.93-111, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

İlk Osmanlı Ya Da Osmanlıcı Çocuk Gazetesi Mümeyyiz

Toplumsal Tarih, ss.88-94, 2010 (Hakemsiz Dergi)
Link

Mürüvvet Dergisi'nde Kadınlara Pederşahi Yaklaşım

Müteferrika, ss.293-311, 2008 (Hakemsiz Dergi)
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar