Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Olmak ya da Olmamak: II. Meşrutiyet Yıllarında İttihatçılar ve Bektaşiler (1908-1918)

Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, ss.153-172, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

II. Abdülhamit Döneminde Bektaşi Meselesi (1876-1908)

Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, no.17, ss.97-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlıcılıktan Türk Milliyetçiliğine Bir Çocuk Dergisi: Çocuk Dünyası (1913-1914)

TARIH INCELEMELERI DERGISI, ss.209-232, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği (1869-1908)

Kebikeç, ss.47-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tanzimat Döneminde Bir Bektaşi'nin Hikâyesi, Hüseyin Yaşar Baba Nasıl Mülhid Oldu?

Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, ss.93-120, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şevket Süreyya Aydemir ve Milli Sol Yaklaşım

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, ss.93-111, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tanzimat Dönemi Türkçe Çocuk Gazetelerinde Ahlak, İlim ve Milliyetçilik (1869-1876)

Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, ss.35-64, 2012 (Hakemsiz Dergi)

İlk Osmanlı Ya Da Osmanlıcı Çocuk Gazetesi Mümeyyiz

Toplumsal Tarih, ss.88-94, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Mürüvvet Dergisi'nde Kadınlara Pederşahi Yaklaşım

Müteferrika, ss.293-311, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar