Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MEHMET ÂKİF İMZALI İKİ MANZUME: “TRAMVAY” VE “RAMAZAN’DA DİREKLERARASI”

LOJİ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.14-37, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜRK MANTOLU MADONNA’NIN YÜKSELİŞİ

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.464-477, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇOK SESLİ BİR TRAJEDİ: DÖŞEĞİMDE ÖLÜRKEN

Journal of International Social Research, cilt.11, ss.172-178, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Incipit Liber: Türk Romanında Anlatıyı Başlatma Teknikleri

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 Aralık 2018, ss.886-895

Yüz Ellinci Yılında Hayâlât-ı Dil’i Yeniden Okumak

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 13 - 14 Aralık 2018, ss.896-905

Türk Mizah Basınında Uzun Soluklu Bir Gazete: Papağan

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, 21 - 22 Aralık 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Risâle-i Mecma’u’l-Makâsıd

Hurufilik -Seçme Metinler-, Fatih Usluer, Editör, Kut Yayınları, Çorum, ss.145-165, 2020

Modern Türk Edebiyatında Coğrafya ve Edebiyat Literatürü Üzerine Bir Deneme

Edebiyatın İzinde Edebiyat ve Coğrafyalar, -, Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.181-214, 2019

Hayâlât-ı Dil

Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul, 2018

Giden Geri Gelmiyor...

Kütüphane Yayınları-Rıhtım Ajans, Ankara, 2017

Ansiklopedide Bölümler

Talas, İsmail Hakkı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.., 2019

Kaygılı, Osman Cemal

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.., 2019

Gürel, Emin Recep

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.., 2019

Efe, Necdet Rüştü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.., 2019

Devrim, İzzet Melih

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.., 2019

Soku, Ziya Şakir

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.., 2019

Felek, Burhan

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ahmet Yesevi Üniversitesi, ss.., 2019