Education Information

Education Information

  • 1988 - 1991 Doctorate

    Marmara University, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Yönetim Organizasyon, Turkey

  • 1987 - 1988 Postgraduate

    Marmara University, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Yönetim Organizasyon, Turkey

  • 1983 - 1987 Undergraduate

    Marmara University, İibf, İşletme, Turkey