Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2008 - 2012 Lisans

    Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2014 Yüksek Lisans

    Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerine ilişkin stratejiler

    Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı