Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yeni bir model: Kültür Günleri

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.48-77, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dinleme Süreçlerinde Öğrencilerin Kullandıkları Dinleme Stratejilerinin Belirlenmesi

International Journal of Languages Education and Teaching, cilt.5, ss.308-327, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinlerinin Öğrencilerin Seviyesine Uygunluğunun İncelenmesi

ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.5, ss.967-984, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Etkinlik Örnekleri: Düşünce Atölyesi ve Kitap Sohbetleri

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stratejilerini Kullanmaya Yönelik Öz Yeterliliklerinin Belirlenmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2018, ss.300-304

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Etkili Konuşma Becerisi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2017, ss.114

Dinleme Becerisinin Cümle Doğrulama Tekniği Yöntemi ile Ölçülmesi

10.Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 28 Eylül 2017, ss.47

Türkçeyi Yabancı Dİl Olarak Öğrenen Öğrencilerin Konuşma Etkiliklerinin Ölçülmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 18 Mayıs 2017, ss.199

Türkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölümlerinden Beklentilerinin Belirlenmesi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017

Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Hikâyelerle Türkçe Öğretimi Hakkındaki Görüşleri

UHAK 2017 - Ulusal Hikâye Anlatıcılığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 2017, ss.1

Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Öğrencilere Kültür Aktarımı Konusunda Öğretmen Görüşleri

VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Çanakkale, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.367

Türkçe Metinleri Okumaya Karşı İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Tutumunun Belirlenmesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 Nisan 2017, ss.1-10

İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenen Yabancıların Türkçe Metinlere Karşı Okuma Motivasyonunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2017

Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Konuşma Kaygısının Belirlenmesi: İstanbul Örneği

3. International Symposium on Language Education and Teaching, Roma, İtalya, 20 - 23 Nisan 2017, ss.143

Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Kullanılan Ders Kitaplarındaki Özgün Metinler Üzerine Bir Değerlendirme: A1-A2 Örneği

II. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Münih, Almanya, 19 Mayıs 2016, ss.1