4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli Öğretiminin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Tutumu ve Kaygısına Etkisi


Creative Commons License

Yazıcı E. , Baş B. , Karatay H.

2. Ulusal Başkent Disipler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 08 November 2020, pp.100-113

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.100-113