4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli Öğretiminin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Tutumu ve Kaygısına Etkisi


Creative Commons License

Yazıcı E. , Baş B. , Karatay H.

2. Ulusal Başkent Disipler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 08 Kasım 2020, ss.100-113

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.100-113