Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 Determination of ultratrace cadmium by a new combination: Solid phase microextraction by stearic acid coated magnetic nanoparticles prior to batch type hydride generation atomic absorption spectrometry

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Yaban mersini meyvelerinden elde edilen antosiyaninlerin spektroskopik yöntemler ile tayini

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 Stability studies on extracts of anthocyanines obtained from berries

  Katılımcı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2014 Extraction of anthocyanines from fruits

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Endüstriyel sularda toprak alkali metal sertliğinin giderilmesi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2008 Deri atık çamur efluentinden kalsiyum ve krom metallerinin ayrılması ve geri kazanılması

  Katılımcı

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2007 Separation of ionic mixtures by parametric pumping with variation of pH

  Katılımcı

  Sofija, Bulgaristan

 • 2006 Removal and recovery of chromium from tannery sludges

  Katılımcı

  Thessaloníki, Yunanistan

 • 2006 Krom ve kalsiyumun sulu ortamdan uzaklaştırılması ve geri kazanılması

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2005 Recovery of heavy metals from wastewater

  Katılımcı

  Constanta, Romanya

 • 2005 The profile of leather industry in Turkey

  Katılımcı

  Constanta, Romanya

 • 2004 Cation exchange separation of chromium(III) in tannery wastewaters

  Çalışma Grubu

  İzmir, Türkiye

 • 2004 Kromun deri atıksuyundan amberjet reçinesi ile uzaklaştırılması ve geri kazanılması

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2004 Cibadrex tablet bileşenlerinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile analizi

  Katılımcı

  Kars, Türkiye

 • 2004 Recovery of chromium from tannery wastewaters

  Çalışma Grubu

  London, İngiltere

 • 2003 Metal uptake of different sorbents

  Katılımcı

  Skopje, Makedonya

 • 2003 İyon değiştiricilerle ağır metal uzaklaştırılması ve geri kazanılması

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Equilibrium and regeneration kinetic of chromium in aqua media

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 The spectrophotometric analyse of lisinopril in tablet formulation

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Silazaprilin spektrofotometrik yöntemle tayini

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 Katyonik reçinelerde denge değişiminin incelenmesi

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 27

h-indeksi (WOS): 3