Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 1987 - Devam Ediyor

  Üye

 • 1987 - Devam Ediyor

  Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Mayıs 2018Determination of ultratrace cadmium by a new combination: Solid phase microextraction by stearic acid coated magnetic nanoparticles prior to batch type hydride generation atomic absorption spectrometry

  İstanbul

 • Eylül 2017Yaban mersini meyvelerinden elde edilen antosiyaninlerin spektroskopik yöntemler ile tayini

  Ankara

 • Eylül 2016Stability studies on extracts of anthocyanines obtained from berries

  Çanakkale

 • Aralık 2014Extraction of anthocyanines from fruits

  İstanbul

 • Ekim 2012Endüstriyel sularda toprak alkali metal sertliğinin giderilmesi

  Muğla

 • Ekim 2008Deri atık çamur efluentinden kalsiyum ve krom metallerinin ayrılması ve geri kazanılması

  Gazimagusa

 • Eylül 2007Separation of ionic mixtures by parametric pumping with variation of pH

  Sofija

 • Ekim 2006Removal and recovery of chromium from tannery sludges

  Thessaloníki

 • Eylül 2006Krom ve kalsiyumun sulu ortamdan uzaklaştırılması ve geri kazanılması

  Kayseri

 • Eylül 2005The profile of leather industry in Turkey

  Constanta

 • Eylül 2005Recovery of heavy metals from wastewater

  Constanta

 • Eylül 2004Kromun deri atıksuyundan amberjet reçinesi ile uzaklaştırılması ve geri kazanılması

  Malatya

 • Eylül 2004Cation exchange separation of chromium(III) in tannery wastewaters

  İzmir

 • Temmuz 2004Cibadrex tablet bileşenlerinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile analizi

  Kars

 • Temmuz 2004Recovery of chromium from tannery wastewaters

  London

 • Ekim 2003Metal uptake of different sorbents

  Skopje

 • Eylül 2003Equilibrium and regeneration kinetic of chromium in aqua media

  İstanbul

 • Eylül 2003The spectrophotometric analyse of lisinopril in tablet formulation

  İstanbul

 • Eylül 2003İyon değiştiricilerle ağır metal uzaklaştırılması ve geri kazanılması

  İstanbul

 • Eylül 2003Silazaprilin spektrofotometrik yöntemle tayini

  İstanbul

 • Ekim 2002Katyonik reçinelerde denge değişiminin incelenmesi

  Bursa