Education Information

Education Information

 • 1990 - 1996 Doctorate

  Yildiz Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

 • 1988 - 1990 Postgraduate

  Yıldız Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya, Turkey

 • 1980 - 1985 Undergraduate

  Istanbul University, Kimya Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Bazı antihipertansif ilaçların spektrofotometrik ve sıvı kromatografik analizi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

 • 1990 Postgraduate

  Alüminyum ve krom(III) iyonları karışımının kinetik yöntemle analizi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü