Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2018 Doçentlik Sınavı

  UAK Nisan 2017

  Doçentlik Sınav Jürisi

 • Mayıs 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YTU SBE YL Tez savunması

  Yüksek Lisans

 • Ekim 2017 Doçentlik Sınavı

  ÜAK

  Doçentlik Sözlü Aşaması Sınavı

 • Eylül 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  YTÜ SBE İKTİSAT PROG

  Yüksek Lisans Tez Savunma jürisi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor Efil Ekonomi Araştırmaları Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2017 - Devam Ediyor International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Journal

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2010 - Devam Ediyor İktisat ve Toplum

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2009 - Devam Ediyor İktisat İşletme ve Finans

  Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 1999 - Devam Ediyor

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2017 African Development Review

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Ekim 2017 M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ağustos 2017 World Journal of Science, Technology and Sustainable Development

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mart 2017 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mart 2017 TİSK Akademi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2012 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Blimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Eylül 2009 World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2009 İktisat İşletme ve Finans

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2007 İktisat, İşletme ve Finans Dergisi (SSCI)

  SCI Kapsamındaki Dergi