Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ICT labor, software usage, and productivity: firm-level evidence from Turkey

Journal of Productivity Analysis, cilt.53, ss.265-285, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Revisiting FDI-led growth hypothesis: the role of sector characteristics

JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE & ECONOMIC DEVELOPMENT, cilt.25, ss.1144-1166, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

How advanced manufacturing technologies make a difference in Turkey’s manufacturing small and medium-sized enterprises

Global Business and Economics Review, cilt.23, ss.150-165, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

African emerging economies: The leading economies of Africa in the 21st Century

Journal of Economics Library, cilt.5, ss.345-357, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Non-oil trade of Turkey and Russia in the Middle East: Trends and potential

Journal of Economics Library, cilt.5, no.1, ss.42-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How does ICT-use improve the environment? The case of Turkey

WORLD JOURNAL OF SCIENCE TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, cilt.15, ss.2-12, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Turkey - Africa trade: A gravity model estimation of determinants

Journal of Economics Library, cilt.4, ss.561-571, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does human capital shortage cause inequality? Evidence from Turkish provinces

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.16, ss.227-239, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Dirty industries' competitiveness in EU's new members

WORLD JOURNAL OF SCIENCE TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, cilt.13, ss.224-233, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

How green is my industry? The case of Turkey

WORLD JOURNAL OF SCIENCE TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, cilt.12, ss.119-128, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kalkınmada Öncelikli Alan: Bilgi ve İletişim Teknolojileri -Kalkınmada BİT’lerin Rolü Üzerine Bir Tartışma

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.34-43, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Liberalization and greenhouse gases emissions in the EU-10

WORLD JOURNAL OF SCIENCE TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, cilt.10, ss.288-296, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Üniversite Eğitiminde Cinsiyet Ayrımcılığının Kökenleri (YTÜ Örneği)

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.111-120, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turkey is at a Crossroad in the Age of Globalization: Testing the Role of Turkey’s Trade Competitiveness in Her Region

NEU Journal of Social Sciences, cilt.3, ss.2-29, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'de Neoliberal Politikaların Eğitime Yansımaları

Eğitim Bilim ve Toplum, cilt.5, ss.4-29, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB’nin Akdeniz Bölgesine Yönelik Yeni Politikasının Türkiye için Anlamı

MÜLKİYE, cilt.29, ss.35-53, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Türkiye’nin Tek Seçeneği mi?

İKTİSAT DERGİSİ, ss.68-76, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seçimlerin Yerel Gündemi

Birikim, ss.47-53, 2004 (Hakemsiz Dergi)

Avrupa Toplum Modeli Nereye Gidiyor?

Birikim, ss.101-108, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Piyasalar Ne Kadar Çevreci (Olabilir)

Birikim, ss.105-110, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Tekstil Sektöründe Endüstri-İçi Ticaret

DTM - Dış Ticaret Dergisi, cilt.6, ss.15-31, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intra-Industry Trade Between Turkey and European Union

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, ss.9-14, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin High-Tech Mallardaki Uluslararası Rekabet Gücü Üzerine Bir Çalışma

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.15, ss.34-44, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kore’de Teknolojik Gelişmeyi Etkileyen Unsurlar ve Rekabete Etkisi

İÜ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.9-14, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Sanayileşmede Planlamanın Rolü: Güney Kore-Türkiye deneyimine genel bakış

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.12, ss.5-18, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deindustrialization in Turkey

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler KOngresi, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2018, ss.80

The Effects of Aging in Employment on Industry-Specific Economic Performance

V. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler KOngresi, İstanbul, Türkiye, 13 Aralık 2018, ss.79

Beşeri Sermaye-Kalkınma İlişkisi: Dünü ve Bugünü ile Kore Örneği

Beşeri Sermayenin Kalkınma Üzerindeki Etkileri, Van, Türkiye, 24 Ekim 2018, ss.1

URBAN TRANSFORMATION OF COASTAL AREAS IN ISTANBUL

3. AICSS, İstanbul, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.111-133

Non-Oil Trade Pattern of Turkey And Russia In The Middle East: Trends And Potential

16th International Conference of MEEA, Ankara, Türkiye, 18 Mayıs 2017, ss.1

ICT and Productivity A Firm level Empirical Analysis using Turkish Data

Turkish Economic Association 5. International Conference on Economics, 20 - 22 Ekim 2016

ICT and Productivity: A Firm Level Analysis using Turkish Data

5th International Conference on Economics, Turkish Economic Association, ICE-TEA, 20-22 October 2016, Bodrum, Turkey, 01 Ekim 2016

GreenSide of Export Competitiveness in Emrging Countries

European Trade Study Group (ETSG) 17th Annual Conference, 01 Eylül 2015

Türkiye'de 2000'lerin Sosyal Politika Dönüşümü: Muş Örneği

International Social Sciences Conference-Artvin University, Artvin, Türkiye, 15 Ekim 2014, ss.1-5

Analysis of Bilateral Trade Between EU-15 and Selected Balkans and Black Sea Countries

1. Uluslararası Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 03 Eylül 2014, ss.31-41

Türkiye’de Enerji Bağımlılığının Sektörel Yüzleri (Girdi-Çıktı Yöntemiyle bir İnceleme)

International Congress on Economics, Finance and Energy, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk–Kazak Üniversitesi, Almaata, Kazakistan, 12 Haziran 2014, ss.1-2

The Effect of International Standards on Turkish Export Flows to the EU Countries

European Trade Study Group XV. Annual Conference Conference, 01 Eylül 2013

What’s happening to higher education of economics in Turkey?

European Conference on Social and Behavioral Sciences, İstanbul, Türkiye, 19 Haziran 2013, ss.187 Creative Commons License

Environmental Goods and Trade Performances (empirical analysis for OECD Countries)

European Trade Study Group 2012 in Leuven XIV. Annual Conference, 01 Eylül 2012

Telekomünikasyondaki Gelişmelerin Türkiye'nin Rekabet Gücü ile İlişkisi

3. İzmir İktisat Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 Şubat 2012, ss.1

Analysis of the Relationship Between Structural Change and Competitiveness in Turkish Leader Industries

European Trade Study Group 2010 Conference in Lausanne, XIII. Annual Conference,, 01 Eylül 2010

Trade Liberalization, Trade Performance and Competitiveness: Turkey is at a Crossroad in its Trade Pattern

European Trade Study Group 2009 Conference in Rome, XII. Annual Conference,, 01 Eylül 2009

Technological Innovation, Competitiveness and Sustainable Development

6th International Conference of World-Association-for-Sustainable-Development (WASD), Brighton, İngiltere, 27 - 29 Ağustos 2008, ss.53-61 identifier

Turkey's high-tech profile and sustainable development

5th Conference of the World-Association-for-Sustainable-Development (WASD), Brisbane, Avustralya, 29 - 31 Ekim 2007, ss.205-212 identifier

Environmental Accounting: Definition, Benefits and Implementation of Corporate Environmental Accounting

Integrated Coastal Zone Management Biodiversity and Marine Environment Conference, 01 Ekim 2006

Perspectives of renewable energy usage in Turkey: how far - how close to EU standards

4th Conference of the World-Association-for-Sustainable-Development (WASD), Naples, İtalya, 6 - 08 Kasım 2006, ss.282-293 identifier

Business Sector Approach to Environmental Policy Making in Turkey

Business Strategy and the Environment Conference, 01 Eylül 2005

Trade Effects of European Union Enlargement on the Mediterranean Partner Economies

6th Mediterranean Social and Political Research Meeting, 01 Mart 2005

Technoparks as a Regional Development Strategy. Examples from South Korea and Taiwan

XVI IASP World Conference on Science and Technology Parks, 01 Eylül 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Kalkınma Ekonomisi 3. baskı

Eflatun Yayınevi Yayınları, Ankara, 2016

What is Happening to Economics Departments in Turkish Higher Education

Multidisciplinary Perspectives in Education, Arslan H., Rata G., Kocayörük E., İçbay M. A. , Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.349-356, 2014

Technological Innovation, Competitiveness and Sustainable Development

Managing Science and Technology for a Sustainable Future, Ahmed Allam, Editör, Wasd, London, ss.53-63, 2008

Ekolojik Ayakizi

Ytu, İstanbul, 2007

Technological Aspects of MENA Countries’ Trade Structure

Trade Structure. Science, Technology and Sustainability in the Middle East and North Africa, Ahmed Allam, Editör, Inderscience Publishers: Inderscience Ent.., London, ss.106-116, 2007

Perspectives of Renewable Energy Usage in Turkey

Global and Local Resources Achieving Sustainabl Development, Ahmed Allam, Editör, Inderscience Publishers: Inderscience Ent.., London, ss.282-294, 2006

How Sustainable is Turkey’s Technology on the Way of European Union Membership

Bridging the Divide: The Role of Technology and Trade, Ahmed, Editör, Emerald Publishing, London, ss.537-345, 2005

The Role of Business in Environmental Policy-Making

Environmentalism in Turkey. Between Democracy and Development, Fikret Adaman Murat Arsel, Editör, Routledge, London/New York , New-York, ss.117-131, 2005

Bilirkişi Raporları

Şirketlerin Yeni Yönetim Aracı: Çevresel Muhasebe

Yıldız Teknik Üniversitesi, ss.96, İstanbul, 2005

Diğer Yayınlar